Středočeské vodárny řešily v roce 2012 na 1492 havárií na stokové síti

V loňském roce bylo zaznamenáno na stokové síti navýšení počtu havárií o téměř 27%, což představuje 1492 poruch. Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) musely opravit na 1048 stok a 369 kanalizačních přípojek. Ve většině případů poruchy na kanalizačních stokách a přípojkách byly způsobeny nedostatečným odtokem odpadních vod.  

3 min. čtení

„Nedostatečný průtok kanalizačního potrubí zapříčiňuje z větší části jeho ucpání. To je způsobováno ve většině případů vypouštěním tuků a olejů do kanalizace,“ sdělil Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS. „Tukové látky se v kanalizaci srážejí a pozvolna zmenšují průtok v potrubí. Náklady na odstranění ucpávky a znovu zprovoznění přípojky či stoky hradí původce, a to bývá ve většině případů vlastník přípojky,“ upřesnil Pavel Pobříslo.


Provozy kanalizace vedle oprav havárií na stokové síti mají na starost mimo jiné opravy a výměny poklopů kanalizačních šachet způsobené nejen silničním provozem.

„Každoročně dochází ke krádežím kanalizačních poklopů. I když cena poklopu ve sběrných surovinách je max. tisíc korun, vzniklá škoda je několikrát vyšší,“ vysvětluje Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace Kladno. „Není možné pouze osadit chybějící litinový poklop, ale musí se nejdříve odstranit původní rám, osadit nový včetně poklopů. Náklady na výměnu jednoho rámu a poklopu činí cca 12 tisíc Kč. Škoda naší společnosti v loňském roce činila téměř 200 tisíc korun,“ zpřesnil Dragoun.

„Naše společnost se chrání proti krádežemi tím, že poklopy na kanalizačních šachtách jsou z železobetonové výplně a v místech, kde kvůli nosnosti je nutné osazení litinových poklopů, používáme speciální poklopy, které jsou uzpůsobeny proti krádežím. Jak? To z taktických důvodů nesdělím,“ řekl na závěr Pavel Pobříslo.
 

Foto: Wikipedia, Rasbak, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme