Stoková síť v metropoli je pod pravidelnou kontrolou

Pražská stoková síť je pod stálým drobnohledem. Pražské vodovody a kanalizace v rámci preventivního průzkumu v loňském roce prohlédly 141 kilometrů kanalizace a zrevidovaly 2 854 vstupních šachet a objektů na stokové síti.

4 min. čtení

„Při prohlídkách jsme zjistili 24 havárií na stokové síti, zároveň jsme vypracovali 146 návrhů na odstranění závad, které jsme zařadili do plánu oprav a investic,“ sdělil Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí společnosti.

V rámci průzkumu stokové sítě se PVK zaměřily na kontrolu stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod.
Průzkum se prováděl také v souvislosti s opravami tramvajových tratí, povrchů komunikací, kvůli napojení splaškových vod do srážkové kanalizace a kvůli snížení zatížení pobočných čistíren odpadních vod a čerpacích stanic balastními vodami.

„V okrajových částech metropole jsme pomocí tak zvané kouřové metody zrevidovali téměř patnáct kilometrů stokové sítě,“ podotkl Mrázek. Kouřová metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace. Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvorních vpustích. Tímto způsobem lze provést kontrolu správnosti napojení dešťových vod bez účasti majitele nemovitosti, aniž by docházelo k poškození či zásahu do jeho majetku.

Na stokovou síť bylo na konci loňského roku připojeno 1,26 miliónu obyvatel.
Celková délka stokové sítě dosahuje 3 671 kilometrů, délka kanalizačních přípojek činí 979 kilometrů. V metropoli je na kanalizační síti 322 čerpacích stanic. Počet kanalizačních přípojek ke konci loňského roku dosáhl 120 928.

Čištění odpadních vod zajišťuje Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči a 20 pobočných čistíren. ÚČOV v roce 2016 vyčistila 108 304 tisíc m3 odpadních vod, což je pět procent více než v roce předchozím.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme