Stavitel mostů SMP CZ chce převzít brněnskou Arko Technology

Akciová společnost SMP CZ, významný stavitel mostů, chce převzít kontrolu nad brněnskou firmou Arko Technology, která se věnuje hlavně vodohospodářským stavbám.

3 min. čtení

Plánovanou fúzí se už začal zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Těsně před Vánoci úřad zahájil správní řízení, zjistila ČTK z webu ÚOHS.

V obdobných případech ÚOHS obvykle povolí spojení firem do jednoho měsíce. Jeho úkolem je posoudit případný dopad fúze na obor inženýrského stavitelství.

SMP CZ navazuje na podnik Stavby mostů Praha. Jediným akcionářem je francouzský stavební koncern Vinci. Kromě stavby mostů se firma věnuje také vodohospodářským, podzemním a průmyslovým stavbám. Podílela se na stavbě pražského metra, obnově elektrárny v Tušimicích, protipovodňových opatřeních v Praze-Karlíně, stavěla řadu mostů a vodohospodářských i jiných projektů.

Nedávno společnost získala půlmiliardovou zakázku na přestavbu úpravny pitné vody Mostiště na Žďársku. Je také členem sdružení ÚČOV Praha, které za 6,22 miliardy Kč přestaví ústřední pražskou čistírnu odpadních vod.

SMP CZ se loni podařilo zvýšit tržby o 13 procent na 3,5 miliardy korun. Čistý zisk společnosti vzrostl o 28 procent na 188,5 milionu korun. Je to nejvíc v historii podniku.

Akciová společnost Arko Technology
vznikla v roce 1991 za přispění zahraničního kapitálu, nyní je v rukou českých akcionářů. Základním předmětem podnikání jsou dodávky čistíren odpadních vod a úpraven pitné vody. Postupně se firma začala zabývat například bazénovou technologií, dmychadly a kompresory. Působí také na Slovensku.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme