Stavbě nádrže ve Vlachovicích předejde revitalizace krajiny

Stavbě vodního díla Vlachovice na Zlínsku bude předcházet revitalizace krajiny, aby ta byla lépe schopna zadržovat vodu. ČTK to sdělil Petr Chmelař, mluvčí státního podniku Povodí Moravy, investora nádrže. Stavba vodního díla by podle předpokladů měla začít v roce 2026, dokončení je plánováno na rok 2030. 

4 min. čtení

Náklady na výstavbu vodního díla Vlachovice se odhadují na 5,36 miliardy korun.

"Pracujeme na předprojektové přípravě. Před samotnou realizací vodní nádrže totiž chceme v povodí budoucí nádrže uskutečnit řadu revitalizačních opatření, opatření v lesích, výstavbu tůní, malých vodních nádrží a soubor protierozních opatření na zemědělské půdě,"
uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Krajinu by tato opatření měla ozdravit a zlepšit její přirozenou schopnost zadržovat vodu, aby nevysychala.

Objem nádrže má být přes 29 milionů metrů krychlových a zatopená plocha přibližně 213 hektarů. Například Brněnská přehrada má objem 17,7 milionu metrů krychlových. Nyní se provádí inženýrskogeologický průzkum a hotovo je geodetické zaměření lokalit.

"Probíhá také pasportizace kanalizací obcí v povodí nádrže," řekl mluvčí. Poskytne přehled o kanalizační síti. Dodal, že v prvním čtvrtletí příštího roku má být předána podrobná technická studie z odborných studií a posudků nezbytných pro upřesnění technického řešení nádrže i souvisejících investic. "Teprve na základě těchto podkladů bude možné naplánovat další postup příprav včetně harmonogramu," uvedl mluvčí.

Vodní dílo má zabezpečit vodárenský odběr a pokrýt potřebu vody tam, kde je nedostatek podzemních zdrojů. "Nádrž bude plnit řadu funkcí, ale v první řadě bude sloužit obyvatelům žijícím na území Zlínského kraje k zajištění zásobování pitnou vodou," uvedl Gargulák. Víceúčelové využití nádrže bude podle něj spočívat v protipovodňové ochraně sídel podél řeky pod ní, nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění ekologických funkcí Vláry v období sucha a zachování požadovaného ředění odpadních vod.

Povodí Moravy připravilo webové stránky, kde si lidé mohou najít informace a aktuality o připravované vodní nádrži.

Foto: Wikipedia, Palickap, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme