Stavba kanalizace v Kamenickém Šenově se protáhla kvůli povodním

Zhruba o dva měsíce déle trvala výstavba nové kanalizace v Kamenickém Šenově na Českolipsku. Důvodem byly ničivé povodně, které loni v srpnu postihly více než polovinu Libereckého kraje. Severočeská vodárenská společnost (SVS), která stavbu financuje, musela odvolat zhotovitele a zapojit ho do oprav poškozených vodovodů a kanalizací v jiných částech kraje.

3 min. čtení

Kanalizace měla být hotova na konci května, předávala se však až včera. Na cenu akce za zhruba 76 milionů korun však zpoždění vliv nemělo. Projekt umožnil napojit další část čtyřtisícového města na čistírnu odpadních vod v nedaleké České Kamenici. Stavba byla jednou z dílčích akcí integrovaného projektu Čistá Ploučnice za více než 600 milionů korun, který by měl vyřešit nedostatky v čištění odpadních vod sedmi měst na Českolipsku. Projekt byl kvůli větší šanci na získání evropských dotací rozdělen na jednotlivé akce.

Dostavbu kanalizace v Kamenickém Šenově si vyžádaly přísné evropské normy, k jejichž plnění od roku 2011 se Česko zavázalo při vstupu do EU. Na akci získala SVS přes 22 milionů korun z Operačního programu ministerstva zemědělství, více než šest milionů přidal Liberecký kraj. Vybudováno bylo zhruba 8,5 kilometru kanalizačního potrubí a stok. Zároveň firma zrekonstruovala 2,4 kilometru starých vodovodů, které už byly poruchové. Nová kanalizace odvede do čistírny odpadních vod splašky, které v minulosti končily v Šenovském potoce.

Nová kanalizace v Kamenickém Šenově je další z řady investičních akcí, do nichž dá letos SVS 1,314 miliardy korun. Firma vznikla v roce 1993 a patří k největším vodárenským společnostem v zemi. Vlastní ji 458 severočeských měst a obcí. SVS zásobuje Ústecký kraj a podstatnou část Libereckého kraje, což je přes 12 procent území státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel. Společnost vlastní téměř 8650 kilometrů vodovodů a vodovodních přípojek a bezmála 3750 kilometrů kanalizačních sítí. Patří jí také 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, přes 1000 vodojemů a téměř 300 čerpacích stanic pitné vody.

 

foto: Wikipedia, Chmee2, licence


Zdroj: (em)

Zdroj: (em)

Doporučujeme