Státní dotace umožní JVS zlikvidovat nepotřebné vrty

Jihočeský vodárenský svaz získal dotaci 10 045 194 korun, která pokryje 90 procent nákladů na první etapu likvidace nepotřebných monitorovacích hydrogeologických vrtů na území jižních Čech. Přidělil mu ji Státní fond životního prostředí ze svého programu „Čistota povrchových a podzemních vod“. 

3 min. čtení

Projekt počítá s likvidací třinácti nepotřebných vrtů v Třeboňské pánvi a jedním v pánvi Budějovické. Práce musí podle harmonogramu začít v příštím roce a dokončeno s veškerou administrativou a vyúčtováním musí být nejpozději do podzimu roku 2019.

„Postupně tak odborně zlikvidujeme vrty v jihočeských pánvích, které už ztratily smysl a neslouží monitoringu ani čerpání podzemních vod, určených na úpravu pro pitnou vodu obyvatel nebo pro komerční účely. Kvalitu podzemních vod by právě špatný stav některých vrtů mohl v budoucnu ohrozit,“ vysvětluje Antonín Princ, ředitel Jihočeského vodárenského svazu. Jde o podzemní vrty, které už neslouží k původnímu pozorování, kvůli němuž byly vybudovány, a především nesouvisí s činností, nebo jsou pro JVS nepotřebné a nikterak je nevyužívá.

„Předpokládáme, že zůstanou zachovány pouze ty vrty, které slouží k řádnému monitoringu jihočeských pánví a jejich uživatelé mají uzavřenu smlouvu s jejich vlastníkem, tedy našim svazem,“ uvedl ředitel JVS.

Jihočeský vodárenský svaz předpokládá, že v likvidaci nepotřebných vrtů, majících charakter ekologické zátěže, bude postupně pokračovat. Záviset to ale opět bude na finančních zdrojích. Vypsaný dotační program je v tomto případě významným zdrojem pro vlastníka, který dosud nesl finanční zátěž spojenou s využíváním vrtů na své náklady.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme