Stát letos uvolní 364 mil. Kč. na likvidaci povodňových škod

Návrh ministerstva zemědělství dnes odsouhlasila vláda. ČTK informaci získala na internetových stránkách úřadu vlády.

6 min. čtení

Na likvidaci povodňových škod na státním vodohospodářském majetku, majetku zemědělců a vodovodech a kanalizacích, které loni v srpnu napáchala velká voda hlavně na severu Čech, půjde ještě v letošním roce 364 milionů korun.

Kabinet loni v září schválil kvůli této živelní katastrofě posílení rozpočtu kapitoly MZe o více než 1,4 miliardy korun. Celková škoda po povodních, které zasáhly především Liberecko a Frýdlantsko, byla ministerstvem vyčíslená na 2,6 miliardy korun.

Vzhledem k časové náročnosti přípravy větších staveb bude většina dotačních akcí v letošním roce dopracována pouze do stádia zahájení. Z celkové částky bylo pro letošní a další dva roky určeno celkem 1,33 miliardy, část peněz byl čerpána již loni.

Ministr zemědělství Ivan Fuksa dnes také informoval vládu o tom, jak jsou využívány dotace a jak postupují stavební akce v oblasti protipovodňových opatření. Program Podpora prevence před povodněmi navazuje na první etapu, která byla realizována v letech 2002 až 2007 s náklady přes čtyři miliardy korun. Za tyto peníze ministerstvo zemědělství podpořilo přibližně 435 akcí a opatření, které ochrání více než 200.000 obyvatel.

"Na druhou etapu programu protipovodňové prevence v letech 2007 až 2013 máme 11 miliard korun. V roce 2010 bylo potřeba na budování protipovodňových opatření přibližně 1,6 miliardy korun. Čtvrtý rok realizace tohoto programu můžeme díky plynulému čerpání finančních prostředků hodnotit kladně," sdělil dnes ČTK Fuksa.

K největším investičním akcím zahájeným v roce 2010 podle Fuksy patří například výstavba protipovodňové ochrany před stoletou vodou na Labi na Lovosicku, zlepšení ochrany obcí Vrdy – Zbyslav hrázemi a rekonstrukcí jezu na Doubravě či zvýšení kapacity koryta v úseku mezi Jihlavou a Třebíčí.

MZe zároveň přesune 27,5 milionu korun z prostředků určených k odstranění škod na lesním majetku. Z této částky má šest milionů být použito na financování škod vzniklých řízenými rozlivy na přelomu loňského května a června, zbytek na odstranění povodňových škod na zemědělském majetku.

"Podle aktualizovaných údajů o škodách si odstranění povodňových škod na zemědělském majetku vyžádá více peněz. Naopak částka určená na nápravu škod v lesích nebude celá využita. Právě proto jsem požádal vládu o zvýšení rozpočtu o 27,5 milionu korun pro zemědělce,"
uvedl Fuksa.

Na přelomu loňského května a června voda škodila především na Moravě a ve Slezsku. Podle MZe povodně způsobily v jeho resortu škody přesahující 1,5 miliardy. Vláda pro jejich odstranění následně v srpnu navýšila rozpočet MZe více než o miliardu.

Foto: MZe


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme