Stará čistírna v Bubenči se stala národní kulturní památkou

Stará čistírna – ekotechnické museum v pražské Bubenči se stala jednou z 38 nových národních památek. Nenechte si ujít její prohlídku!

4 min. čtení

Ekotechnické museum je umístěno v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Součástí prohlídek jsou exkurse do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. O patro výše, v parní strojovně, jsou k vidění dodnes funkční čerpací soustrojí z roku 1903, která jsou při zvláštních příležitostech uváděna do chodu.

Přestože kapacitní životnost byla plánována do 30. let minulého století, čistírna poctivě sloužila svému účelu až do roku 1967, kdy byla spuštěna moderní mechanicko-biologická čistírna na nedalekém Císařském ostrově. Ještě počátkem 80. let sloužily původní usazovací nádrže jako manipulační jímky na kal z nové čistírny. A právě ono nekonečné přesluhování je zřejmě hlavní příčinou, proč se stará čistírna dočkala lepších časů. Zapomenutou budovu v polovině 80. let objevili nadšenci, kteří jí začali znovu vracet zašlý lesk. Ze skupinky nadšenců vznikla v roce 1992 Nadace ekotechnického musea, později transformovaná v dnešní Ekotechnické museum, o.p.s..

Ve všech případech vykazují nově prohlášené národní kulturní památky nejvyšší kvalitu
, ať již z pohledu uměleckého, architektonického, historického nebo technického. "Prohlášení kulturních památek za národní kulturní památky ve své podstatě znamená jejich přeřazení do vyšší hodnotové kategorie, deklaruje se tím jejich mimořádný kulturní význam," uvádí mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar.
 

Více informací o prohlídce naleznete na www stránkách Ekotechnického muzea.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme