Platit nebo neplatit? Dilema pro občany ve Dvoře Králové!

Téměř dvěma třetinám domácností ze Dvora Králové hrozí žaloba pro neplacení vodného a stočného. Zdejší radnice se totiž nedokázala domluvit se společností Vodovody a kanalizace na tom, kolik mají občané města za odběry platit. Radnice doporučuje neplatit a doporučeným dopisem vrátit obdržené faktury s tím, že sama zajistí právní pomoc.

3 min. čtení

Dle stanoviska radnice je na fakturách uvedena jiná cena, než která je schválená radou města. Ze zápisů radnice vyplývá, že 25.01.2011 rada města schválila pro letošní rok stejnou cenu vodného a stočného jako v minulém roce tj. vodné 23,64 Kč bez DPH, stočné 39,64 Kč bez DPH, k tomu DPH v aktuální výši, tj. 10 %.

Radnice má s občany uzavřenu smlouvu o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod, na základě které jsou dle jejího stanoviska občané povinni platit faktury za vodné a stočné na její účet. Zda to obstojí před soudem ale není jasné. Chybou právníků totiž samotné město Důr Králové první spor s VaK už prohrálo.

"V tomto sporu nás zastupuje právní kancelář, která nese plně odpovědnost za výsledek soudu," uvedla Edita Vaňková /ČSSD/, starostka, Dvůr Králové nad Labem. Stejná kancelář má přitom hájit i zdejší lidi před žalobami pro neplacení vodného a stočného VaKu.

"Těch dlužníků je řádově 2 000 až 2 500. To jsou odběratelé, kteří nám neplatí na základě té kampaně města. A částka se bude pohybovat ve stovkách miliónů," upřesňuje Zdeněk Kouba, jednatel, VaK Dvůr Králové.

V jednom případě  už trutnovský okresní soud nařídil náhodně vybranému dlužníkovi zaplatit 17 000,- Kč a městu dalších 14 000,- Kč za náklady řízení. O odvolání bude už příští týden rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové. Všichnna rozhodnutí královéhradeckého krajského soudu s napětím čekají. U Okresního soudu v Trutnově totiž leží ještě několik podobných žalob.

Foto: Wikipedie, Gumruch


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme