Spor o dotaci pro Horní Jiřetín vrcholí

Rozhodnutí o dotaci ve výši 232 milionů pro Horní Jiřetín není jednoduché. Na jedné straně stojí formální stanovisko MŽP. Na druhé pak smysluplnost stavby, pokud by došlo k prolomení těžebních limitů a vesnice by fakticky zmizela z mapy.

6 min. čtení

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský v několika dopisech žádal ministerstvo životního prostředí, aby neposílalo Hornímu Jiřetínu peníze na novou kanalizaci a čističku odpadních vod. Tošovský to v pondělí 15.2. řekl Radiožurnálu.

Podle něj se má počkat na to, jak dopadnou politická jednání o prolomení těžebních limitů na uhlí. Podmínky pro výstavbu kanalizace obec splnila už před dvěma lety, uvedl ČRo. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) i obec odklad odmítají, o dotaci 232 milionů rozhodne ministerstvo financí.

"Mně by připadalo jako plýtvání penězi daňových poplatníků, čili obyvatel tohoto státu, abychom z jedné strany investovali do takovýchto projektů – a já proti nim vůbec nic nemám, a z druhé strany potom za pár let přišli s tím, že tedy všechno tady odsud pryč. To je trošičku nekoncepční,"
řekl Tošovský.

"Na jednu stranu to chápu, pan ministr má v gesci (územní) limity a neví, jak se vláda rozhodne, takže se rozhoduje, jestli ty peníze tam skutečně budou výhledově perspektivně vynaložené," řekla ČTK Jarmila Krebsová z tiskového odboru ministerstva životního prostředí. "Nicméně my zase máme v gesci ochranu čistoty vod," zdůraznila. Podle ní není obvyklé, aby ministerstvo průmyslu do rozhodování o výstavbě kanalizace zasahovalo.

Záměry severočeské obce schválil Státní fond životního prostředí (SFŽP), který dotace z evropských fondů přiděluje. Pokud však dojde k těžbě, vesnice s 2500 obyvateli zmizí z mapy. A peníze na kanalizaci by se tak podle Tošovského zbytečně utratily.

Ministerstvo životního prostředí ale podle ČRo v odpovědi na Tošovského dopis zastavení evropské dotace odmítlo a v reakci napsalo: "Není možné dopředu předpokládat zmaření této investice z důvodu možných budoucích změn limitů těžby." Tošovský přesto žádá, aby SFŽP prověřil, jestli má na výstavbu kanalizace Jiřetín povolení od báňského úřadu, který schvaluje výstavbu v chráněném ložiskovém území.

"My to máme z našeho pohledu jasné. Věci, které bylo potřeba splnit, jsou splněné. Nárok tam na dotaci je," řekla Krebsová. Závěrečné slovo podle ní má ministerstvo financí, které schvaluje rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ministerstvo financí zatím o žádosti nerozhodlo, sdělil ČTK jeho mluvčí Ondřej Jakob. Úřad prý chce od ministerstva životního prostředí doplnit vyjádření ohledně problematiky prolomení územních limitů. To ale dle Krebsové zatím požadavek nedostalo, a nemůže se k němu proto vyjádřit.

Horní Jiřetín a sousední Černice patří s více než 2000 obyvateli mezi obce, jimž v případě nesplnění požadavků EU na odpovídající kanalizaci a čističku odpadních vod do konce roku 2010 hrozí sankce.

Zdroj: ČTK


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme