Společnost SmVaK zvítězila v koncesním řízení ve Vratimově

Společnost SmVaK bude deset let provozovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod ve Vratimově a Horních Datyních pro 1150 obyvatel.

3 min. čtení

Společnost SmVaK zvítězila v koncesním řízení a od 1. ledna 2016 provozuje splaškovou kanalizaci ve Vratimově a splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Horních Datyních. Tak by tomu mělo být dalších deset let. Vodohospodářská infrastruktura je majetkem obce a byla v uplynulých letech vybudována díky prostředkům Evropské unie. Kanalizační síť má včetně přípojek celkovou délku 9,3 kilometru.

Společnost SmVaK Ostrava již část kanalizační sítě, která byla v délce 3 064 metrů vybudována v projektu Odkanalizování části Vratimov, a čistírnu odpadních vod, na níž je napojeno zhruba 250 obyvatel, provozovala. Díky úspěchu v koncesním řízení bude firma nově provozovat dalších 6 219 metrů kanalizace (veřejné části kanalizačních přípojek mají délku 720 metrů), na níž se napojí zhruba 900 obyvatel, a čistírnu odpadních vod s přepočtenou kapacitou 1 000 osob. Tato infrastruktura byla vybudována díky projektu spolufinancovanému z prostředků Evropské unie Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň.

„Úspěchu si vážíme a pevně věříme, že obyvatelé Vratimova i Horních Datyní budou s našimi službami spokojení. V naší společnosti pracují vysoce kvalifikovaní lidé, kteří dokážou vyřešit jak běžné operativní požadavky našich klientů, tak poradit v mnoha dalších oblastech souvisejících nejen s dodávkami pitné vody a odváděním vody odpadní,“ říká generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička.

Také starostka Vratimova Dagmar Hrudová vyjádřila přesvědčení, že rozšířená spolupráce vlastníka infrastruktury i jejího provozovatele, který ji bude mít v pronájmu, bude přínosná především pro místní obyvatele.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme