Špičák: Solidární cenu zachováme

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS)  ve svém regionu v posledních letech významně investovala. Celkový objem dokončených projektů činí 4,6 miliardy korun. Problémy s přidělením evropských dotací vyvolávají otázky ohledně zachování solidárnosti cen v tomto regionu. Nový ředitel však tuto možnost odmítá.

5 min. čtení

Velká část investičních projektů SVS byla realizována v rámci Operačního programu Životní prostředi. Nový generální ředitel Ing. Bronislav Špičák chce v nastoleném trendu modernizace vodárenské infrastruktury pokračovat. Část z dokončených projektů je však stále v jednání o přidělení evropských dotací.

Kolik dotačních projektů je v jednání?
"Celkový dotační potenciál z OPŽP představuje kolem 750 mil. korun v případě, že bychom získali dotaci v maximální výši. Konkrétně jde o již dokončené rekonstrukce ČOV Česká Lípa, Nový Bor, Doksy – Staré Splavy a Jablonné v Podještědí (stavby projektu Čistá Ploučnice), které probíhaly v letech 2009 – 2011, a dále pak o novou ČOV Litvínov, jež byla dokončena v prosinci 2010. O dotaci žádáme i pro loni zahájenou rekonstrukci úpravny vody Jirkov. Tyto stavby jsme kontinuálně financovali z vlastních zdrojů a s využitím úvěrů a půjček," vysvětluje Ing. Bronislav Špičák, nový generální ředitel SVS.

Je ohrožena solidární cena?
Podle nového ředitele se bude SVS solidárního principu držet i v budoucnu. "Dotace EU, o které dosud usilujeme, nemají v tuto chvíli zásadní vliv na růst ceny vody, neboť jsme všechny požadované investice již zrealizovali, takže se do ceny vody již z velké části promítly. Je pravdou, že pro získání dotací by musela SVS mj. změnit způsob stanovení ceny na tzv. finanční model – což však neznamená rozlišovat cenu podle regionů," doplňuje Špičák.

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Veškeré akcie SVS jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Region SVS pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel – z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. SVS je vlastníkem 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody. Celkový objem prostředků do infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

Foto: SVS, ČOV Litvínov

Oficiální www stránky SVS – www.svs.cz


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme