SOVAK zahájil vzdělávací program financovaný z evropských dotací

Aktuálně přinášíme informace o novém vzdělávacím programu Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) s cílem posíit adaptabilitu zaměstnanců členských organizací.

3 min. čtení

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR zahájilo program financovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem: „Vzdělávání v SOVAK za účelem posílení adaptability zaměstnanců členských organizací a konkurenceschopnosti členských organizací CZ.1.04/1.1.06/52.00134“

  • Dotace bude čerpána po dobu tří let, nejpozději do 31.12.2013.
  • Účelem dotace je další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, a to jednak odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace, jednak získávání klíčových (obecných) dovedností, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce. Dalším cílem je aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů, včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici.
  • Vzdělávání je rozděleno do 7 různých oblastí, pro různé cílové skupiny, probíhá formou 1-2 denních kurzů.
  • Cílovou skupinu projektu tvoří vybraní zaměstnanci nejméně 22 zapojených členských firem SOVAK ČR.
  • Průběh je zajišťován realizačním týmem, který spolupracuje s pověřenými pracovníky z organizací, které jsou do projektu zapojeny.
  • Vzdělávání poskytují čtyři vzdělávací agentury, které byly vybrány na základě výběrového řízení.
     

Informace o projektu jsou mimo jiné zveřejňovány na webových stránkách SOVAK ČR: www.sovak.czZdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme