SOVAK ČR podporuje nový Cenový výměr MF

Po provedených školeních MF a bližším seznámením s Cenovým výměrem je SOVAK ČR přesvědčen, že způsob regulace a především upřesnění pravidel pro regulaci přiměřeného zisku jsou krokem správným směrem a vedou ke zvýšení míry ochrany spotřebitele a transparentnosti a k větší srozumitelnosti zákonných norem při cenotvorbě.

2 min. čtení

V rámci vodohospodářství působí v České republice 5300 vlastníků vodohospodářského majetku a 2200 provozovatelů. Regulační pravidla musí být natolik univerzální, aby postihla tuto širokou paletu modelů a smluvních vztahů.

Cenový výměr 01/2012 zavádí zcela univerzální regulační pravidlo, jehož jasným cílem je na jedné straně ochrana spotřebitelů a na straně druhé srozumitelnost platné legislativy při respektování rozmanitostí provozovatelů i vlastníků vodohospodářského majetku. František Barák, předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) doplňuje: "Definovaný způsob regulace zisku zavádí regulaci zisku bez ohledu na to, zda službu provozuje sám vlastník nebo ji provozuje v rámci oddílného modelu soukromý nebo veřejný provozovatel. Tato skutečnost je z pohledu spotřebitele podstatná."

Způsob regulace zisku nastavený Ministerstvem financí ČR respektuje i potřeby malých obcí, kdy nastávají i případy, že provozování vodohospodářské infrastruktury je nezajímavé pro kapitálově silné subjekty. SOVAK ČR dále vyjadřuje názor, že jedním z nejúčinnějších nástrojů regulace je soutěž mezi provozovateli. Státem stanovená pravidla tak určují horní nepřekročitelné limity, které jsou soutěží dále optimalizovány.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme