SOVAK: Novela nařízení vlády zvýší potřebu investic do ČOV o miliardy korun

Obce a města v regionech, které nedisponují nejmodernějšími technologiemi pro čištění odpadních vod, které se následně vypouštějí do vod povrchových, budou nuceny v následujících letech investovat odhadem miliardy korun do obnovy těchto technologií.

6 min. čtení

To by byl podle názoru Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) důsledek přijetí novelizace Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., kterou připravilo ministerstvo životního prostředí.

„Nutnost investic by se logicky musela promítnout do růstu cen vody. Podle analýz, které máme k dispozici, by se jednalo v průměru o pětiprocentní zvýšení cen plošně po celém území naší země,“ říká předseda představenstva SOVAK ČR František Barák. Zmiňované Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., nově stanovuje limity látek pro veškeré čistírny odpadních vod (ČOV) v ČR. Z dokumentu, který zpracoval Milan Lánský z České asociace pro vodu, by bylo důsledkem zvýšení cen vody v průměru o pět procent, respektive zdražení stočného v průměru o 12 procent. Dopad novely do cen stočného by byl přitom v různých lokalitách různý – tam, kdy jsou v současné době ČOV nevyhovující navrhovaným parametrům, by mohlo jít až o padesátiprocentní zdražení poplatků za stočné, v lokalitách s nejmodernějšími ČOV by naopak k žádnému navýšení dojít nemuselo.


Vzhledem k možným dopadům do cen vody se minulý měsíc proti návrhu postavila většina připomínkových míst
– kromě SOVAK ČR také ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo práce a sociálních věcí a také Hospodářská komora ČR. Důvodem byla ze strany životního prostředí nedostatečně zpracovaná RIA – tedy dopad zamýšlené novelizace do podnikatelského a občanského prostředí, zejména pak dopad na takzvanou sociálně únosnou cenu vody. Pokud však ministerstvo životního prostředí dosavadní RIA doplní, bude návrh Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., opět předložen na jednání kabinetu. Většina politiků se navíc o tom ani nedozví, Nařízení vlády totiž neschvaluje ani parlament, ani Senát.

Cílem novelizace je nově stanovený, kombinovaný výpočet emisních limitů, týkající se celkového obsahu dusíku a fosforu ve vypouštěných vodách. „Jde o opatření, na které jsme si již v naší zemi zvykli – opatření, které po naší zemi evropská legislativa nepožaduje, přesto jej sami dobrovolně nad rámec unijních pravidel zavádíme,“ konstatuje František Barák. Na základě takto získaných výsledků pak budou realizovány rozsáhlé investiční akce pro odstranění nejen fosforu, ale i dusíku, přestože bodové zdroje svým podílem na dusíkatém znečištění nezhoršují významně eutrofizaci našich povrchových vod. Odhadovaná potřeba investic činí řádově jednotky miliard korun, což ovšem v konečném důsledku zaplatí daňový poplatník.

 

Foto: „Usazovací nádrž“ od Grds DmnkVlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.


Zdroj: SOVAK
ČR

Zdroj: SOVAK ČR

Doporučujeme