SOVAK: Nárůst poplatků za odběr podzemních vod může vést k výraznému zdražení vody

Připravovaná novela vodního zákona, v níž ministerstvo životního prostředí prosazuje až trojnásobný nárůst poplatků za odběr podzemních vod, povede k řadě regionů v ČR k nemalému růstu cen vod. Podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) tvoří totiž podzemní voda zdroje pitné vody přibližně pro polovinu obyvatel naší země.

4 min. čtení

Tomu podle SOVAK ČR odpovídá i vybudovaná vodárenská infrastruktura v hodnotě stovek miliard korun. „Změna ve využívání podzemních zdrojů je v naprosté většině případů z ekonomického a majetkoprávního hlediska nemožná. Navíc v řadě oblastí není ani jiný než podzemní zdroj vody k dispozici,“ zdůrazňuje předseda představenstva SOVAK ČR František Barák. Kromě toho může vést zvyšování poplatků k širšímu využití vlastních zdrojů (např. studní), v nichž je kvalita vody podle dlouhodobých statistických údajů výrazně nižší. Vyšší zpoplatnění podzemních vod tak může mít také negativní dopady na zdraví obyvatel.

Zvýšení poplatků podle názoru SOVAK ČR naopak nepovede ke zvýšení ochrany podzemních vodních zdrojů, zvláště za situace, kdy připravovaná novela pracuje také s myšlenkou přerozdělit oproti současnému systému příjmy z vybraných poplatků. O ty se nyní dělí v poměru 50:50 Státní fond životního prostředí (SFŽP) a místně příslušné kraje, nově by měl ale SFŽP získat 75 procent a kraje zbývajících 25 procent. Od vodárenských společností inkasuje stát ročně za zpoplatnění zhruba 600 milionů korun. „Naše sdružení není v principu proti zvyšování poplatků, respektujeme, že jde o politické rozhodnutí a jsme si vědomi, že zdroje podzemních vod je třeba více chránit. Proto bychom velmi rádi věděli, kým a pro jaké účely bude zvýšení zpoplatnění odběrů podzemních vod využito. Podle našich zkušeností zatím stát pro ochranu těchto zdrojů pitné vody nic nedělá,“ podotýká František Barák.

 

Foto: „Geran-01“ od www.vacacionesbulgaria.comVlastní dílo. Licencováno pod GFDL via Wikimedia Commons.


Zdroj: SOVAK
ČR

Zdroj: SOVAK ČR

Doporučujeme