Barák: ČR agresivně zdaňuje vodu! Z každé koruny, odvádíme 41 procent státu

V rámci dnešní tiskové konferenci k cenám vody se představitelé Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) vyjádřili také k aktuální podobě novely  vodního zákona a možnému dopadu zvýšení poplatků za odběr podzemních vod a zvýšení limitů pro čištění odpadních vod na cenu vody.

6 min. čtení

“Nedomníváme se, že bude voda v příštích letech významaně dražší, pokud nedojde ke změnám poplatků státu,“ upozorňuje František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR.

"Určitě nepředpokládáme výrazný nárůst cen vodného a stočného ve velkých regionech a u velkých vodárenských společností, protože tam obnova již probíhá a infrastruktura je na poměrně dobré úrovni. U menších společností a měst, kde si vodovody provozují sami, je situace jiná. V řadě případů jsou systémy velmi staré. V těchto společnostech může dojít, hlavně při poruchách sítě, k výrazným nárůstům cen vodného a stočného,“ dodává František Barák.

O vývoji cen vody v příštích letech tedy do velké míry rozhodne novela vodního zákona, která v současné podobě navyšuje poplatky za odběr podzemních vody ze dvou na osm korun bez DPH a zvyšuje limity pro čištění odpadních vod. V menších lokalitách, kde mají k dispozici jenom podzemní zdroje vody a vodné se pohybuje na úrovni dvaceti korun, tak může zdražení cen vody představovat třicet až padesát procent,“ upouzorňuje Barák. Srovnání navrhovaného zvýšení poplatků s dalšími státy EU je zřejmé z přiloženého grafu.

ČR agresivně zdaňuje vodu
Stát zdaňuje vodu v České republice poměrně agresivně. Výše všech součastných plateb je na úrovni 41 %. "Z každé koruny, které vodárenské společnosti vyberou, odvádí státu 41 haléřů. Tyto poplatky zahrnují DPH ve výši 15 %, daň z příjmů, poplatky za podzemní vody, poplatky za odběr povrchové vody, poplatky za vypouštění odpadních vod, zábory prostranství, věcná břemena vůči státu, daň z nemovitostí, korporátní daně, atd.,”  vysvětluje František Barák.

Kolik ročně vodárenské společnosti odvedou státu? V roce 2014 byl obrat oboru vodovodů a kanalizací 36 miliard korun, odvody státu tedy představovaly 14,9 miliard.

“Hlavním důvodem plánovaného navýšení cen poplatků za podzemní vody je dle našeho názoru financování Státního fondu životní prostředí. Rovněž rozdělení poplatků, kdy jedna korunu jde krajům a jedna koruna státnímu fondu podle našeho názoru neodpovídá potřebám obnovy a ochrany podzemních zdrojů, kterou prakticky zajišťují města jako vlastníci a následně pak provozovatelé vodárenské infrastruktury," vysvětluje Barák.

Až desetinásobného zvýšení se dle nové podoby vodního zákona mají dočkat i poplatky za vypouštění odpadních vod. Přitom šedesát procent znečištění povrchových vod jde na vrub zemědělství, pouze za zbývajících čtyřicet procent odpovídají města a obce.

"Doporučujeme v tomto případě v prvé řadě zpřísnit požadavky kladená na zemědělství a nesměřovat navýšení jenom vůči městům," uzavírá Barák.

Srovnání poplatků v rámci EU


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme