SOVAK ČR vítá avizovanou změnu orientace České inspekce životního prostředí

V přesném znění přinášíme vyjádření Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR) ke změně na pozici ředitele České inspekce životního prostředí.

2 min. čtení

"K 1. 1. 2015 dochází ke změně na místě ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Nastupující ředitel Ing. Erik Geuss deklaroval jako svůj hlavní cíl v nové roli zajistit zlepšení životního prostředí, nikoliv vlastní udělování sankcí.

SOVAK ČR tuto změnu v orientaci ČIŽP velmi vítá, neboť prosazování preventivních opatření a schopnost nalézat řešení je výrazně efektivnější než snahy o maximalizaci výběru pokut, která historicky vedla často k dlouhým správním a návazným soudním sporům.

Tyto spory navíc často s odstupem řady let skončily v neprospěch státního rozpočtu. Stejně tak avizovaná snaha o komunikaci s veřejností, a to i odbornou, je vítanou změnou a vodohospodářské subjekty přivítají včasné informace o připravovaných podnětech ze strany ČIŽP."

František Barák
předseda představenstva SOVAK ČR

Za technickou stránku odpovídá: Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva


Zdroj: SOVAK
ČR

Zdroj: SOVAK ČR

Doporučujeme