SOVAK ČR představuje vzdělávací kurzy

Jste členem SOVAK ČR a máte zájem o aktuální vzdělávací program? Přinášíme bližší informace k novému vzdělávacímu projektu financovaného z evropských dotací.

11 min. čtení

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky je příjemcem dotace na realizaci projektu: Vzdělávání v SOVAK za účelem posílení adaptability zaměstnanců členských organizací a konkurenceschopnosti členských organizací – CZ.1.04/1.1.06/52.00134

Cíle projektu
Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, a to a) odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace; b) klíčové (obecné) dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce.
Aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů, včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní.

Doba realizace
1.1.2011 – 31.12.2013
361 školících dnů (6 vzdělávacích aktivit); 2 160 hodin (jazykové vzdělávání)

Počet účastníků za SOVAK ČR
Počet dosud zapojených členských organizací: 22
Počet zúčastněných osob 650 (6 aktivit); vzdělávání v IT 150 – 500

Vzdělávání TOP managementu

 • Každý účastník absolvuje všech 5 aktivit, 2 dvoudenní a 3 jednodenní aktivity celkem 7 dnů, v SOVAK celkem 6 skupin po 10 účastnících
 • Aktivity: a – prezentační dovednosti; b – strategie firmy a strategické myšlení; c – zvyšování výkonnosti a produktivity firmy; d – změny a jejich implementace do praxe; e – efektivní komunikace a asertivita
 • Použité metody: případové studie, konfrontace s best-practices, tréninky s okamžitou zpětnou vazbou, sdílení zkušeností, praktické ukázky implementace nových metod

Vzdělávání středního managementu

 • Každý účastník absolvuje všech 6 aktivit, celkem 9 dnů, v SOVAK celkem 10 skupin po 12 účastnících
 • Tři jednodenní aktivity: a – efektivní vedení porad; b – komunikační dovednosti pro střední manažery; c – konfliktní situace a jejich řešení
 • Tři dvoudenní aktivity: a – Leadership; b – zvyšování výkonnosti týmů; c – štíhlé myšlení;
 • Použité metody: případové studie, konfrontace s best-practices, tréninky s okamžitou zpětnou vazbou, sdílení zkušeností, praktické ukázky implementace nových metod

Vzdělávání obchodního týmu

 • Každý účastník absolvuje všech 6 aktivit, celkem 8 dnů, v SOVAK celkem 90 osob v 8 skupinách po 10-12 účastnících
 • Čtyři jednodenní aktivity: a – osobnostní typologie a její využití v prodeji; b – vyjednávání a argumentace; c – psychologie prodeje, rétorika a prezentace
 • Dvě dvoudenní aktivity: a – budování vztahů se zákazníky; b – markentingový mix
 • Použité metody: interaktivita s důrazem na zapojení účastníků, hraní rolí a training se zpětnou vazbou, případové studie v přímé vazbě na využitelnost v praxi účastníků, konzultace s lektorem, sdílení zkušeností

Vzdělávání administrativních pracovníků

 • Každý účastník absolvuje všechny 4 aktivity, celkem 6 dnů, v SOVAK celkem 8 skupin po 10-12 účastnících (90 osob)
 • Dvě jednodenní aktivity: a – etiketa a společenské chování; b – korespondence
 • Dvě dvoudenní aktivity: a – efektivní interní a externí komunikace; b – Time management
 • Použité metody: interaktivita s důrazem na zapojení účastníků, hraní rolí a training s okamžitou zpětnou vazbou, konzultace s lektorem, sdílení zkušeností

Vzdělávání v informačních technologiích

 • Účastník absolvuje individuální počet dnů, v SOVAK 15 skupin po 10 účastnících
 • Vzdělávání je určeno pro vybrané top a střední manažery, obchodníky a administrativní pracovníky
 • Dva jednodenní kurzy: a -MS Power Point (70 osob v 7 skupinách) ; b – MS Outlook (80 osob v 8 skupinách)
 • Pět dvoudenních: a – MS Excel pro středně pokročilé uživatele (70 sob, 7 sk); b – MS Excel pro pokročilé uživatele (50 osob, 5 skupin); c – MS Excel/makra (50 osob, 5
 • skupin); d – MS Word pro mírně pokročilé uživatele (100 osob, 10 skupin); e – MS Word pro pokročilé uživatele (80 osob, 8 skupin)
 • Použité metody: interaktivní přednášky a praktická cvičení na PC, konzultace s lektorem, individuální práce účastníků na PC, řešení samostatných úkolů

Vzdělávání v odpadovém hospodářství

 • Každý účastník absolvuje všechny aktivity, celkem 5 dnů, v SOVAK 12 skupin po 20 účastnících
 • Účastníci budou vybráni zaměstnavateli z řad managementu, obchodníků a administrativních pracovníků
 • Pět jednodenních aktivit: stav a vývoj odpadového hospodářství – nová legislativa, vodní hospodářství – nová legislativa, práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací, ochrana vodní zdrojů – envi, požadavky na kvalitu čištěných odpadních vod
 • Použité metody: vzájemné sdílení praktických zkušeností, řešení případových studií s využitím best-practices lektora i účastníků


Jazykové vzdělávání

 • Každý účastník absolvuje celý kurz po dobu trvání projektu (do 31.12.2013), v SOVAK 10 skupin po 5 účastnících
 • Vzdělávací aktivita: odborná angličtina, obchodní angličtina;
 • Použité metody: aktivní přístup účastníků, konverzační cvičení, doplňková gramatická cvičení, řešení samostatných úkolů
 • Forma: dlouhodobé nevýjezdní firemní kurzy, primárně umístěné v prostorách příjemce dotace (nebo členských organizací SOVAK)
 • 2 hodiny týdně (8 hod. měsíčně po dobu 27 měsíců)


Toto vzdělávání je financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme