Soud EU vyhověl ČR a nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo těžbu v dole Turów

Soudní dvůr Evropské unie dnes nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo těžbu v uhelném dole Turów, kterou dlouhodobě kritizuje Česká republika. Vyhověl tak žádosti Prahy o vydání předběžného opatření. Podle rozhodnutí nejvyšší soudní instance EU bude zákaz těžby platit až do vynesení konečného rozhodnutí v uvedené věci. 

6 min. čtení

Verdikt uvítal český ministr životního prostředí Richard Brabec jako první velké vítězství v tomto sporu.

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Varšava to odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu do roku 2044.

Podle soudu byla žádost Prahy o preventivní zastavení těžby oprávněná, neboť nelze předem vyloučit, že Polsko pravidla o ochraně životního prostředí skutečně porušuje. Je také "dostatečně pravděpodobné, že pokračování těžby hnědého uhlí v dole Turów až do vyhlášení konečného rozsudku by mohlo mít negativní dopad na hladinu podzemních vod nacházejících se na českém území", konstatoval soud.

"Za všechny naše občany jsem nesmírně rád a děkuji všem, kteří nám pomáhají v právní bitvě za naše životní prostředí,"
reagoval ministr Brabec na rozhodnutí soudu, které označil za první velké vítězství v tomto sporu. "Jsme přesvědčeni, že Polsko porušilo právo Evropské unie, když povolilo rozšíření těžby v hnědouhelném dole v těsném sousedství s naší republikou i s územím Německa. Touto činností je negativně dotčeno nejen právo obyvatel česko-polského pohraničí na vodu, neboť těžba ovlivňuje hladinu podzemní vody, ale také kvalita životního prostředí i majetek obyvatel," dodal ministr.

Skupina PGE, která důl provozuje, napsala na twitteru, že dnešní rozhodnutí Soudního dvora je cesta k divoké transformaci energetiky. "Zelená dohoda pro Evropu selhává před našimi zraky," uvedla PGE a naznačila, že při zastavení těžby hrozí rodinám ztráta obživy. Energetická skupina tvrdí, že hnědouhelný důl musí být ještě několik let v provozu, aby mohlo Polsko postupně v souladu s politikou Evropské unie vyřadit ze své energetiky černé uhlí.

Také hejtman Libereckého kraje Martin Půta stejně jako ministr Brabec ocenil, že evropský soud vyslyšel výhrady, které Česko a Liberecký kraj uplatňovaly při jednáních, a k tomu, že při povolování těžby polská strana nepřihlédla k připomínkám české strany a že postupovala v rozporu s evropským právem. "Stále platí to, že jsme připraveni s investorem dolu jednat o kompenzačních opatřeních a o způsobech, jak ochránit zájmy českých obyvatel a životní prostředí, ve kterém žijí," poznamenal hejtman.

Podle některých ekologů přišlo rozhodnutí o vydání předběžného opatření ohledně zastavení těžby pozdě, nicméně krok soudu přivítali. Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná například poukázal na to, že v důsledku těžby ubývá zdrojů vody. "Ve společném vodním zdroji na Uhelné klesá hladina vody o několik metrů ročně, celá obec by se tak mohla ocitnout na suchu v jedné chvíli jako celek," upozornil.

Foto: Wikipedia, Julian Nyča, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme