Sosnová je napojena na ČOV Česká Lípa

Severočeská vodárenská společnost na Českolipsku dokončuje stavbu převedení odpadních vod ze Sosnové na čistírnu odpadních vod v České Lípě. Odpadní vody ze Sosnové byly původně odváděny kanalizací do čistírny odpadních vod z roku 1977, jejíž stavební i technologická část byla zastaralá.

3 min. čtení

Navíc byly odpadní vody přiváděny ve větším množství, než byla kapacita čističky. Obec plánuje výstavbu dalších rodinných domů, a proto je nutné do budoucna počítat s kapacitou až pro 900 obyvatel.

Petr Skokan, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, řekl: „Cílem dokončované investiční akce SVS je s využitím původních objektů ČOV Sosnová vybudování nové čerpací stanice odpadních vod s výtlakem na stokovou síť Česká Lípa. Ke kvalitnímu čištění odpadních vod ze Sosnové bude sloužit dostatečně kapacitní zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v České Lípě.“

V  neprovozované nádrži ČOV Sosnová byla vybudována nová čerpací stanice odpadních vod. Druhá z nádrží je využita jako akumulační nádrž pro zachycení dešťových přítoků. Součástí akumulační nádrže je havarijní přeliv vyústěný do stávající odtokové stoky. Nový kanalizační výtlak z vysokohustotního polyetylénu ze Sosnové do České Lípy v délce 1498 metrů ústí do jednotné stoky, která je zakončena v ČOV Česká Lípa.

Převedení odpadních vod ze Sosnové na čistírnu odpadních vod v České Lípě stálo celkem 14 milionů korun. Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost. Stavba byla zahájena v květnu 2011 a v těchto dnes se stavební práce dokončují. Časově stavba v Sosnové navazuje na rekonstrukci čistírny odpadních vod v České Lípě, která se rovněž chýlí k závěru.

Foto: Wikipedia, Zákupák


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme