Sněmovna podpořila předlohu ke zvýšení bezpečnosti dodávané pitné vody

Provozovatelé vodovodů možná budou muset zpracovat plán rizik a jejich řešení pro celý systém od vodního zdroje po kohoutek odběratele. Předpokládá to vládní novela, kterou ve včerejším úvodním kole podpořila Sněmovna. Zdravotnická, sociální a ubytovací zařízení by musela mít vlastní posouzení rizika šíření legionely a u starých budov i výskytu olova. Předloha přebírá evropskou směrnici. Nyní ji posoudí zdravotnický výbor.

3 min. čtení

„Přijetím návrhu bude zajištěno zvýšení bezpečnosti dodávané pitné vody, jelikož posouzení a následné řízení rizik v celém řetězci, to znamená od povodí, přes jímání, úpravu, distribuční síť až po kohoutek spotřebitele, umožňuje zaměření se na relevantní rizika a přijetí vhodných opatření k efektivní ochraně veřejného zdraví,“ uvedlo v materiálu ministerstvo zdravotnictví.

Kontrolovat kvalitu dodávané vody musí provozovatelé vodovodů už teď. Rozsah těchto kontrol má vycházet z posouzení rizik, které má být nově trojstupňové. Zvlášť se mají posuzovat místa odběru surové vody, vodovody a rozvody vody v budovách.

Při posuzování domovních rozvodů se má kontrolovat hlavně výskyt olova a bakterie legionela. Povinnost nechat si vypracovat analýzu k výskytu olova v rozvodech vody budou mít podle návrhu majitelé budov postavených před rokem 1945, pokud se v nich po roce 1990 kompletně nevyměnily rozvody vody, a sídlí v nich školy či školky, lůžková zdravotnická zařízení nebo pobytová zařízení sociálních služeb, například domovy pro seniory. Zdravotnická a sociální zařízení budou muset mít toto posouzení i pro výskyt legionely, tato povinnost bude platit i pro ubytovací zařízení s kapacitou nad 50 osob.

Sledovat se podle novely mají nově i některé chemické látky, například bisfenol A (BPA), který se používá při výrobě některých plastů a epoxidových pryskyřic. Podle odborníků mají vliv na plodnost, mohou ovlivnit vývoj nenarozených dětí nebo přispět k rozvoji rakoviny. Novela zavádí také nový typ reportování dat o těchto kontrolách.

Autor: ČTK

Doporučujeme