SmVaK: rekordní investice v roce 2016, v dalších letech by měly dále růst

Společnost letos plánuje investovat do výstavby nových vodohospodářských kapacit a modernizace, případně údržby, stávajících zařízení téměř 550 milionů korun.

6 min. čtení

O téměř 30 milionů korun vzrostou meziročně investice společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a s 550 miliony korun dosáhnou v roce 2016 nejvyšší historické hodnoty. V dalších letech by měly dále růst až na téměř tři čtvrtě miliardy korun v roce 2022.
 

V roce 2015 směřovalo investičně 226 milionů do kanalizací, 200 milionů do vodovodů, 90 milionů do páteřního distribučního systému Ostravského oblastního vodovodu a 6 milionů do dalších oblastí.

Největší investiční akcí pro rok 2016 je pokračování modernizace největší úpravny pitné vody v Podhradí u Vítkova, která začala v roce 2015. Za téměř 130 milionů korun dojde k rozsáhlé rekonstrukci strojně-technologického i elektrotechnického zařízení úpravny. Součástí rekonstrukce je také výstavba nové technologie ozonizace, která zajistí další zlepšení účinnosti úpravárenského procesu a kvality pitné vody.

 

 

 


 

 

Dokončen bude také významný projekt, díky kterému získají obyvatelé Jablunkovska využitím kapacity centrálního systému Ostravského oblastního vodovodu v klimaticky nepříznivých obdobích jistotu bezproblémových dodávek pitné vody. Celkové náklady projektu činí zhruba 45 milionů korun.
Již v září roku 2015 byla v této souvislosti dokončena výstavba čerpací stanice v Bystřici nad Olší, která zásobuje vodojem v obci. V současnosti probíhá stavba nového vodojemu v Milíkově, odkud bude položeno potrubí v délce 4 010 metrů, které bude napojeno na vodovod v obci Návsí.
Projekt by měl být dokončen do poloviny letošního roku a díky němu získá přístup k pitné vodě z centrálních zdrojů téměř 13 000 odběratelů.

„Objem investic se dlouhodobě drží nad 500 miliony korun ročně a výrazně nad odpisy. Podle našeho dlouhodobého plánu by objem investic v dalších letech měl dále růst. V letošním roce nás čeká řada významných akcí, ať v oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, vodovodních řadů nebo páteřního systému zásobování pitnou vodou v regionu – Ostravského oblastního vodovodu,“
říká generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička.

Například v oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod počítá investiční plán v letošním roce s projekty za téměř 216 milionů korun. „Významné rekonstrukce kanalizačních sítí budou probíhat například v centru Karviné, ve Frýdku-Místku nebo Novém Jičíně, ale i v menších městech a obcích regionu. Dokončíme také výstavbu vyhnívací nádrže v areálu ČOV Opava s náklady téměř 33 milionů korun,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Jan Tlolka.

Probíhat budou také významné investiční akce na rekonstrukci vodovodních řadů v městech a obcích, které dosáhnou hodnoty přesahující 220 milionů korun.
Téměř 100 milionů korun budou představovat investice do páteřního systému zásobování pitnou vodou – Ostravského oblastního vodovodu.
 


Zdroj: SmVaK

Zdroj: SmVaK

Doporučujeme