SmVaK Ostrava ve Frýdku-Místku letos investují do infrastruktury více než 43 milionů korun

S koncem prázdnin zahájila společnost SmVaK Ostrava další významný investiční projekt ve Frýdku-Místku v oblasti kanalizační sítě. Použije také bezvýkopovou technologii, aby snížila dopad své činnosti na pozemní komunikace. Hotovo bude na konci roku. Zrekonstruuje také vodovod v ulici Čs. červeného kříže.  

6 min. čtení

Právě probíhá rekonstrukce více než 705 metrů kanalizace v ulicích Čs. červeného kříže, Švabinského a Nad Lipinou za téměř 12 milionů korun. Současně se v ulici Čs. červeného kříže buduje 151 metrů vodovodu za 1,5 milionu korun

Kameninová a betonová kanalizace v ulicích Švabinského, Čs. červeného kříže a Nad Lipinou je po více než padesáti letech značně opotřebovaná a její technický stav odpovídá době jejího provozu. Do kanalizace se tak netěsnostmi dostávají balastní vody, které ji dále zatěžují. V nevyhovujícím technickém stavu jsou také betonové revizní šachty.

„Klasickou technologií zrekonstruujeme kanalizaci v ulicích Čs. červeného kříže a Švabinského v délce více než 580 metrů. Na více než 124 metrech v ulicích Nad Lipinou a částečně také Čs. červeného kříže použijeme bezvýkopovou metodu, abychom eliminovali dopad naší činnosti na povrch. Pod komunikací Nad Lipinou použijeme technologii řízeného protlaku. Díky ní není nutné zasahovat do povrchu a omezovat provoz na vozovce,“
říká technický ředitel společnosti SmVaK Martin Veselý.

Součástí projektu je také rekonstrukce dvaceti čtyř revizních šachet a šestapadesáti kanalizačních přípojek včetně dvaceti pěti domovních revizních šachet a přepojení kanalizačních vpustí.
Část kanalizace bude zrekonstruována ve stávající trase a část povede v trase nové, přičemž ta původní bude zafoukána směsí popílku a cementu.

V koordinaci s rekonstrukcí kanalizace přistoupila vodohospodářská společnost také k vybudování nového vodovodního řadu v ulici Čs. červeného kříže. Provede výměnu 151 metrů potrubí z šedé litiny, které je po více než padesáti letech provozu ve špatném technickém stavu, za potrubí z tvárné litiny a polyethylenu. Stav původního vodovodu by mohl být negativně ovlivněn stavebními pracemi při rekonstrukci blízké kanalizace.

„Ve Frýdku-Místku letos investujeme do obnovy vodohospodářské infrastruktury více než 43 milionů korun. Některé projekty, jako je například rekonstrukce kanalizace i vodovodu v ulici Vrchlického, jsme již dokončili. Některé, jako je například rekonstrukce vodovodu i kanalizace v ulicích Lidická a Boženy Němcové, jsou v plném proudu. Další odstartovaly v uplynulých dnech. Pozornost v letošním roce věnujeme také čistírně odpadních vod pro Frýdek-Místek, kde například zrekonstruujeme usazovací nádrže,“
vysvětluje generální ředitel společnosti SmVaK Anatol Pšenička.

Společnost SmVaK investovala za posledních dvacet let do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury zhruba 9,3 miliardy korun, což představuje ročně průměrně 442 milionů korun. Od roku 2008 se tato částka drží nad půlmiliardou korun ročně. Letos dosáhne s 550 milióny korun nejvyšší hodnoty v historii společnosti.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme