SMO ČR na jednání s vládou deklarovalo nesouhlas se zvýšením poplatků

Velkým tématem třetího jednání Svazu měst a obcí ČR (SMS ČR) s vládou Bohuslava Sobotky byly mimo jiné zamýšlené novinky v oblasti vodárenství. Městům a obcím se nelíbí plánované zvýšení poplatků za podzemní vody, ani přísnější podmínky pro čištění odpadních vod. 

6 min. čtení

Ani jeden záměr totiž není podložen konkrétními analýzami a bude znamenat zvýšení vodného a stočného pro občany. Také v odpadovém hospodářství je dle SMS ČR plánována celá řada ne zcela dostatečně zdůvodněných kroků.

Třetí jednání předsednictva SMS ČR s vládou Bohuslava Sobotky otevřelo ale jiné téma a to Rozpočtové určení daní (RUD). Mimo jiné zaznělo poděkování samospráv za přislíbené peníze na veřejné opatrovnictví a zvýšení příspěvku na státní správu. Také požadavek, aby zůstala zachována motivační složka z daní z příjmů fyzických osob, která by – v případě zrušení plánovaného od roku 2017 – jen pro Prahu, Brno, Plzeň a Ostravu znamenala výpadek financí v řádu několika stovek milionů korun.

„Motivační složka znamená 3 až 5 % RUD. Zájmem státu by přece mělo být podporovat rozvoj podnikání a motivovat města, aby o to usilovala,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Byli bychom rádi, aby se našel kompromis, města by měla být ekonomicky stimulována k podpoře podnikatelských aktivit, drobní podnikatelé, řemeslníci a živnostníci jsou totiž jedním z důležitých zdrojů budoucí prosperity.“ Pro Prahu by plánované zrušení motivační složky na dani z příjmu fyzických osob znamenalo výpadek 800 milionů korun, pro Ostravu bezmála 50 milionů. Města a obce jsou přitom dlouhodobě podfinancována, a to i když patří mezi nejlepší hospodáře. Peníze samosprávy investují zpravidla do dopravy, vzdělávání a služeb veřejnosti.

Problémem přitom také je, že z evropských dotací v aktuálním programovém období nelze financovat například místní komunikace. „Zkušenosti samospráv s ministerstvy, která řídí čerpání evropských dotací podle věcné příslušnosti, jsou velmi různorodé. Od bezproblémových programů po ty, kde je situace složitá nejen, co se byrokracie týče,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek a dodává: „Své mouchy má bohužel také monitorovací systém, který ne vždy funguje, jak by měl. I v tomto směru bychom byli rádi, aby se posílila role Ministerstva pro místní rozvoj jako koordinačního orgánu.“

Svaz měst a obcí ČR také požádal vládu o podporu v kontextu s církevními restitucemi. Samosprávám se nelíbí, že Česká biskupská konference (ČBK) činí rozdíl mezi tím, jak přistupuje k obcím a jak se chová ke krajům. „Politické“ rozhodnutí ČBK stáhnout všechny určovací žaloby týkající se majetku krajů, nikoliv však obcí je poněkud nešťastné. Mezi nevydaným majetkem krajů a nevydaným majetkem obcí by však z právního i procesního hlediska neměl být rozdíl. V dané věci vyjádřil premiér Bohuslav Sobotka Svazu podporu. 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme