Složitá pravidla čerpání dotací se namísto zjednodušení dále komplikují

Máme k dispozici evropské peníze na modernizaci vodohospodářské infrastruktury, ale podmínky čerpání jsou tak složité, že se nedaří proces nastartovat. Zlepšení je v nedohlednu.

5 min. čtení
V polovině rozhodného období (2007-13) pro čerpání evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí, (OPŽP) určených na rozvoj a renovaci čistíren odpadních vod, úpraven vod a kanalizací, využila Česká republika necelá tři procenta z vyčleněných 51 miliard korun. Je tedy jasné, že jsou pravidla nastavena špatně, neboť lze majitele infrastruktury jen těžko podezřívat z toho, že by dotace na její modernizaci nechtěli.
 
Pravidla byla nastavena tak, že ztěžovala situaci zejména městům a obcím využívajícím tzv. oddílný model (vlastníkem infrastruktury jsou města a obce, provozovatelem obvykle firma, a jejich vztahy upravuje smlouva o provozování vodohospodářské infrastruktury), který pokrývá 67 procent českého trhu.
 
Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) se proto rozhodlo připravit metodiku, která by měla pomoci využít dotace i tam, kde je uplatněn oddílný model. Proto vydalo „Praktickou příručku – Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR“ (dále jen Příručka). Ta však namísto zjednodušení a zpřehlednění situace vše dále komplikuje. Přináší mimo jiné systém nových výkonových ukazatelů, monitorování a smluvních pokut. Přestože všichni majitelé a provozovatelé vodohospodářských systémů musí splňovat řadu stávajících legislativních parametrů, MŽP vytváří svojí Příručkou nový, doplňkový systém regulace.

Kdo chce evropské peníze, ten musí postup daný Příručkou uplatnit jak u nových, tak u stávajících provozních smluv. Koneční příjemci podpory z OPŽP budou dokonce muset Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) prokazovat aplikaci systému z Příručky.
 
Jen pouhé dokladování jim přitom sebere spoustu času a energie, protože samotný výčet Doporučeného obsahu čtvrtletních a ročních zpráv o provozování zabírá v Příručce téměř 15 stránek se stovkami nejrůznějších ukazatelů. Výsledné zprávy tak budou mít podobu tlustých knih plných nejrůznějších tabulek a čísel.

Namísto toho, aby byly evropské peníze snadno dostupné majitelům vodohospodářské infrastruktury a mohly jim tak umožnit modernizaci a rozvoj desítky let zanedbávaných technologií, vymýšlejí úředníci způsoby, jak jim čerpání co nejvíce ztížit.


Zdroj: (jak)

Zdroj: (jak)

Doporučujeme