Slavonice: Zbytečně složité procesy brání rychlejšímu a efektivnějšímu rozvoji obcí

Další ze série rozhovorů se starosty měst a obcí přinášíme z jihočeských Slavonic. Starosta Hynek Blažek shrnuje proces koncesního a dotačního řízení, kterým město v uplynulých letech prošlo a který zaměstnal plně nejen jeho, členy rady, ale také všechny dostupné úředníky. Slavonice díky žádosti o evropské dotace totiž musely projít procesem tzv. velké koncese.

11 min. čtení

Máte konkrétní zkušenosti s koncesním řízením? Prosím, uveďte příklad z Vašeho města..

Město Slavonice prošlo procesem koncesního řízení v nedávné době v souvislosti s ukončením původně provozovatelské nájemní smlouvy k provozu ČOV a kanalizačního systému města po zásadní investici z dotačního programu administrovaného SFŽP dle nařízení Evropské komise – rekonstrukce ČOV a kanalizačního systému – kolaudováno v r. 2012.

Během dotačního procesu byla vyvolána nutnost zkrátit dobou platnosti původně uzavřenou nájemní smlouvu s provozovatelem do r. 2015. Tato samotná podmínka jako nutnost k úspěšnému čerpání dotací a zabezpečení nařízených technologických změn byla již značnou komplikací a vyvolala mimo jiné i další příliš složité procesy a případné závazky z finančního plnění ze zkrácené původní nájemní smlouvy do budoucna. Už samotný dotační proces v jeho naznačených širokých souvislostech byl pro město našeho typu, kde vyvolaná investice přesáhla svým rozměrem celý roční rozpočet města a jejíž zdárné čerpání a dokončení zaměstnalo 2 členné vedení města včetně všech 4 „dostupných“ úředníků, kteří na MěU jsou zaměstnaní a částečně k těmto procesům „použitelní“ tak, že se 2 roky nic moc dalšího nedalo rozvíjet.

Všechny tyto procesy včetně koncesního jsou pro obce našeho typu neefektivní a složité, brání pak napřímit kapacity také na další oblasti života a rozvoje města.

Jak vysoké byly náklady města na realizaci koncesního řízení? Jaký je cca roční objem předmětu koncese?

Navazuji na to, že všechny tyto procesy jsou pro střední a malé obce našeho typu neúměrně složité a tím i drahé, nemáme na ně a v takových rozměrech absolutně vlastní kapacity, vyžaduje to neúměrně mnoho nakoupených služeb.

Samotné, také zkomplikované koncesní řízení na nového provozovatele od r. 2106 (komplikace vyvolaná objektivní skutečností nedořešenou v zákoně a podmínkách dotačního orgánu) město stálo dohromady z a externí služby za dvě kola řízení pod značným tlakem času celkem 183.920 Kč (vč. DPH). Objem vysoutěžené koncese na 4 leté období je 18 617 tis. Kč, roční průměr činí 4 654 tis. Kč.

Bohužel dále také v souvislosti s dotačním finančním modelem a vysoutěženou koncesí to na druhé straně naráží na nespokojenost veřejnosti s nepochopeným výrazným růstem ceny vody (naprosto obdobný proces se odehrává i na straně vodného).

Jak dlouho trvala příprava na koncesi, vlastní zadávání až do podpisu smlouvy?

Koncesní řízení včetně shromáždění podkladů, projednávání v orgánech města a přípravy do podpisu nové smlouvy nám zabralo téměř 2 roky

Co pro Vás představovalo největší problémy – při zpracování podkladů a v průběhu řízení?

Největším problémem bylo vše skloubit – složité vybrání vhodného dodavatele služeb k přípravě a realizaci samotného koncesního řízení (jak jsem naznačil výše vzhledem k složitosti procesů nejsme schopni tyto věci zvládnout vlastními kapacitami), A po té byla velmi složitá a zdlouhavá komunikace s dohledem ze strany dotačního dozoru SFŽP.

Ve fázi realizace nám vše zkomplikoval fakt, že jsme začali soutěžit podle starého zákona tj. v roce 2014. Kdy bylo třeba alespoň 2 nabídek a byla podána nabídka pouze jedna, následně již jsme neměli čas zopakovat celé koncesní řízení tak, jak bylo původně nastaveno a pohled na to, zda a jak máme soutěžit znovu se z pohledu našeho a dohledu SFŽP Ministerstva financí lišil.

Takže nakonec bylo třeba za pro mne jako starostu velmi nezáviděníhodné situace pod tlakem času hledat okamžité řešení (byl již podzim 2015) a to se nakonec našlo ve zkrácení doby soutěžené koncese a tím posunu do jednoduššího režimu výběru. V tomto novém řízení se zkrácenou koncesí na 4 roky již stačilo vybrat i z 1 nabídky, i když nakonec jsme zase zde v tomto druhém posuzovali již 2 nabídky.

Je podle Vašeho názoru správně nastaven limit pro povinné zpracování koncesního řízení? Pomohlo by Vám navýšení limitu u koncesí malého rozsahu, které nevyžadují složitou administraci?

Ano, určitě by stálo za to zjednodušit celý proces a to od komunikace s dozorovými orgány až ke snížení limitu soutěžení koncese kvůli krizovým stavům nezpůsobeným nikým a někdy obtížně předvídatelným, jak se ostalo i nám. Zbytečně složité procesy a to nejen v tomto případě, ale i obecně na úrovni našich malých obcí a úřadů, brání rychlejšímu a efektivnějšímu rozvoji obcí.

——————

Slavonice, někdy přezdívané „malá Telč“, leží v okrese Jindřichův Hradec, v moravské části Jihočeského kraje. Město je překrásným a ojedinělým souborem goticko renesančních památek, kterým protéká Slavonický potok, který nedaleko pramení. V současnosti mají Slavonice a přilehlé obce okolo 2700 obyvatel. Rozkládají se v nadmořské výšce 519 m.
 

FOTO: Autor: Daniel Baránek, CC BY-SA 3.0,


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme