Šlapanice mají adaptační strategii na změnu klimatu, ohrožují je bleskové povodně

Šlapanice na Brněnsku mají novou adaptační strategii na klimatickou změnu. Dokument měli původně schvalovat ve středu zastupitelé, ale Jihomoravský kraj si ještě vyžádal posouzení dopadů na životní prostředí SEA. Strategie identifikuje dopady klimatické změny, nastavuje strategické cíle a navrhuje i konkrétní projekty, řekla ČTK starostka Michaela Trněná (Čisté Šlapanice). Za největší riziko považuje bleskové povodně, které mohou přijít při intenzivních přívalových deštích, když se rozvodní jindy malý tok Říčky.

4 min. čtení

Naposledy se to stalo před dvěma lety, kdy přišel pouze půlhodinový liják a Říčka dosáhla na první stupeň povodňové aktivity. Centrum osmitisícového města leží podél jejího toku a postavit skutečně účinná protipovodňová opatření přímo ve městě je prakticky neuskutečnitelné.

Důvodem bleskových povodní je především rychlý odtok vody z okolních polí. „Pomohlo by nám, kdyby se tento odtok výrazně zmenšil. Už jsme si to ověřili na některých pozemcích, kde zemědělci udělali například jetelové pásy,“ uvedla Trněná. Většinu polí obhospodařuje v okolí města společnost Bonagro, s níž se město snaží spolupracovat. Zároveň je město majitelem několika desítek hektarů pozemků v okolí města, které pronajímá tomuto podniku. „Když je možnost, snažíme se nakupovat. Také usilujeme o obnovu polních cest,“ uvedla Trněná. I ty mají schopnost snížit odtok z polí po přívalových deštích.

Mimo jiné starostka zmínila, že u 50 hodnocených ploch v okolí města jsou překročené erozní limity na 31 z nich a bylo by vhodné na nich hospodařit jinak.

Problémem, který s klimatickou změnou souvisí stejně jako výskyt intenzivních srážek, je i sucho. Řada opatření přitom dokáže eliminovat jak rychlý odtok srážek, tak logicky i lépe zachytit vodu a oddalovat tak nástup sucha. Ve městě by chtěly Šlapanice udělat takzvané průlehy, které zachycují srážkovou vodu, kterou je možné posléze využít pro zavlažování trávníků, keřů i stromů.

Dalšími adaptačními plány jsou například osazení velké základní školy fotovoltaickými panely a také zbourání starých domů proti obchodu Albert. Má tam vzniknout nízkoenergetický dům se zelenou střechou a vytápěný tepelnými čerpadly. „Bude to multifunkční objekt, kde bude služebna městské policie, krizový byt a veřejné toalety, které nám v centru scházejí,“ řekla Trněná. Pracovat by se mělo začít už příští rok a ve druhé části by zde vznikly obchůdky a prostor pro mateřské centrum a klub seniorů.

Jedním z budoucích projektů je i biotop podél Říčky směrem na Ponětovice.

Šlapanice pociťují změny klimatu intenzivně i proto, že leží v rovinaté intenzivně zemědělsky obdělávané oblasti na jihovýchod od Brna.

Autor: ČTK

Foto: Wikipedia

Doporučujeme