SFŽP: První závěry situační zprávy pověřené ředitelky Radky Bučilové

Pověřená ředitelka Státního fondu životního prostředí Radka Bučilová předala ministru životního prostředí Pavlu Drobilovi první závěry situační zprávy k nejvíce diskutovaným zakázkám SFŽP. Zprávu přinášíme v původním znění.

8 min. čtení

Závěry k Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) v Praze
Role SFŽP v případě projektů typu ÚČOV Praha je dosáhnout toho, aby žádost, kterou chce žadatel (v tomto případě hl. město Praha) předložit do Bruselu ke schválení, byla metodicky a technologicky v pořádku. Fond nemá schvalovací ani rozhodovací pravomoc k přidělení dotace. O přidělení zakázky rozhoduje Magistrát hl. města Prahy, SFŽP nemá žádnou možnost ovlivnit výběr dodavatele.

O tom, že projekt ÚČOV Praha má nárok na dotaci, bylo rozhodnuto již 2. listopadu 2009, za jiného vedení fondu i MŽP. U tak jedinečné zakázky jako je ÚČOV Praha nemá SFŽP ani žádný jiný orgán možnost jiného ověření obvyklosti ceny, než za pomoci vyhlášení veřejné zakázky. Tento projekt není srovnatelný s žádnou jinou čistírnou v Česku a nelze proto ani poměřovat obvyklé náklady. Celková cena je neověřitelná, dokud nejsou předloženy nabídky do výběrového řízení. Celou veřejnou zakázku navíc organizuje hl. město Praha. Není proto možné, aby SFŽP měl možnost na takovém projektu cokoliv korupčně ovlivnit.

Závěry k nařčení 1. náměstka ředitele SFŽP z pokusu ovlivňovat vklady SFŽP u komerčních bank (zaslal Libor Michálek na Úřad vlády)
Vůbec poprvé v historii SFŽP byla vypracována metodika pro ukládání finančních prostředků a v současné době probíhá nabídkové řízení. Obálky od žadatelů ještě nebyly otevřeny.

O tom, kde budou vklady SFŽP uloženy, dříve rozhodoval výlučně ředitel fondu. Podle nové metodiky vydává konečný souhlas k uložení prostředků Ministerstvo životního prostředí. Nová metodika tedy zavádí dvojí kontrolu.

Závěry k veřejné zakázce na poradenství pro SFŽP (předmět trestního oznámení, které podal Libor Michálek) a navýšení její ceny
Rozhodnutí o veřejné zakázce na poradenství pro SFŽP si vyhradil osobně tehdejší ředitel SFŽP Libor Michálek. Nikdo další neměl z jeho rozhodnutí pravomoc o záležitosti rozhodovat. Zadávací dokumentace navíc ještě nebyla předložena poradě vedení ke schválení, tudíž zakázka nebyla ani vyhlášena.

Poté, co byl proveden audit, a zadání zakázky bylo schváleno, určil ředitel SFŽP Libor Michálek, že další kroky (jmenování komisí apod.) bude mít v gesci jeho úsek, tj. úsek ředitelský. On a jeho spolupracovníci pak byli jedinými, kdo mohl v tomto ohledu něco podnikat.

Původní zakázka na poradenství (vyhlášena za 30 milionů Kč) byla z rozhodnutí Libora Michálka po jeho příchodu na SFŽP zrušena. Nová veřejná zakázka je koncipována na delší dobu, například proto, aby se zjednodušila výplata prostředků z evropských dotačních programů. Díky tomu narostl objem zakázky.

Dosavadní dodavatel na základě výběrového řízení poskytuje SFŽP poradenství v hodnotě 1767,50 Kč za hodinu. Zamýšlená zakázka byla připravována v hodnotě 80 mil. Kč při rozsahu celkem 45 000 poradenských hodin. To opticky novou zakázku prodražuje, konkrétně o necelých 10 Kč (nově 1777 Kč/h). U veřejných zakázek ale dochází v podstatě vždy k „podtendrování“. Budoucí dodavatel pro SFŽP bude velmi pravděpodobně pracovat levněji než ten dosavadní.

Na základě prvního šetření lze konstatovat, že na SFŽP nebyly nalezeny žádné důkazy ani indicie, které by nasvědčovaly manipulaci veřejných zakázek či přípravě trestných činů, o kterých se v souvislosti s kauzou hovoří. Veškeré závěry budou předány Policii ČR, aby všechny materiály podrobně prošetřila. 

Více informací naleznete na www.mzp.cz


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme