Sezóna domovních bazénů začíná

Teplé počasí posledních dnů umožňuje majitelům domovních bazénů zahájit přípravy na letní sezónu a začít řešit, jakým způsobem doplnit chybějící vodu. Středočeské vodárny umožňují svým zákazníkům napouštění domovních bazénů dvěma způsoby, a to pomocí cisteren nebo vodovodních přípojek.

5 min. čtení

V případě, že si vyberete plnění bazénů prostřednictvím cisteren, je to výhodné zejména tím, že odpadá zdlouhavé plnění standardní vodovodní přípojkou, která na takto velký odběr není dimenzována a eliminují se problémy s tlakem a příp. zákalem. Přistavení cisterny je však služba placená, aktuální ceník je zákazníkům k dispozici na webových stránkách www.svas.cz, případně jej rádi sdělí operátorky Call centra společnosti po zavolání na 840 121 121.

„V současné době vyřizujeme v průměru až 3 objednávky denně na dopravu vody cisternou do venkovních bazénů. Počet vyřízených objednávek samozřejmě záleží na vzdálenosti a množství požadované vody,“ uvedl Marek Holubovský, vedoucí střediska vodovod Kladno. „Pokud nám kapacita našeho střediska dovolí, vyřizujeme objednávky dle přání zákazníka – a to i v odpoledních hodinách či o víkendu,“ upřesnil Marek Holubovský. „Již 50 stálých zákazníků každoročně využívá našich služeb na dopravu vody cisternou k naplnění domovních bazénů,“ řekl na závěr Holubovský.

V případě, že domovní bazén chcete naplnit prostřednictvím vodovodní přípojky, doporučujeme bazén napouštět pomalu a mimo špičku. Tím se předejde zakalení vody způsobené zvýšenou rychlostí proudění pitné vody v potrubí a problémům s dodávkou vody. Doporučujeme napouštění bazénů předem konzultovat se zaměstnanci centrálního dispečinku na tel. čísle 312 812 108 – 109, kde budou předem upozorněni na nadměrný odběr.

Ti odběratelé, kteří napouští domovní bazény přes vodovodní přípojku a místní kanalizaci provozují Středočeské vodárny, mohou využít slevu na stočném. Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit vedle zákonné podmínky (množství neodvedené do kanalizace musí být větší, než 30 m3 za rok) také povinnost prokazovat toto množství dle platného fakturačního měřidla. Jinými slovy – k prokázání množství vody neodvedené do kanalizace je nutné nechat si nainstalovat tzv. „podružný zálivkový vodoměr“. Podružný vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla. Množství vody, odvedené do kanalizace, je pak jednotně vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru.


Zdroj: Veolia

Zdroj: Veolia

Doporučujeme