Ševětín změnil zdroj vody, napojil se na vodárenskou soustavu

Městys Ševětín změnil zdroj pitné vody a už zhruba dva měsíce ji odebírá z Vodárenské soustavy jižní Čechy, patřící Jihočeskému vodárenskému svazu (JVS). Nahradil tím dosavadní dodávky ze Sdružení měst a obcí Bukovská voda.  

6 min. čtení

Důvodem radikálního kroku byl havarijní stav přivaděče „bukovské“ vody, který nadměrně finančně zatěžoval rozpočet obce výdaji za ztráty vody a odstraňování poruch. „Nutná výměna zbytku přivaděče by přišla na miliony korun a to bylo mimo naše současné možnosti,“ říká starostka Romana Hajská.

Změně předcházelo schválení záměru zastupitelstvem obce, smlouva o postupu napojení na soustavu JVS a nutné technické přípravy. Od prvého jednání do vlastního připojení uběhly zhruba dva roky.

„Vlastně se naplnila myšlenka už z konce 90. let, kdy se o napojení Ševětína na vodárenskou soustavu ve směru od Tábora začalo uvažovat poprvé,“
říká František Rytíř, provozní náměstek ředitele JVS. V minulosti byla proto na hlavní řad DN 1000 vybudována předávací šachta, kterou bylo nyní potřeba pouze opravit a nově vybavit potřebným zařízením. Vodárenský svaz zároveň na své náklady vybudoval za 1,4 milionu Kč přípojku do společnosti ZZN Dynín o průměru DN 1000.

„Drobné problémy, které nastaly po přepojení, byly vyřešeny odkalením. Ještě sice slyšíme od občanů, že voda je občas ne zcela čirá, ale trpělivě vysvětlujeme, že změnou složení vody z tvrdší na měkčí se uvolňují usazeniny ve vodovodním potrubí v nemovitostech, hlavně tam, kde jsou ještě původní rozvody,“ říká starostka.

Podle Antonína Prince, ředitele JVS, takové situace u nových odběratelů nastávají. „Není to ale kvalitou dodávané vody, která je pro všechny obce a města stejná, ale právě stavem místních sítí a rozvodů. To jsme si třeba ověřili i na Písecku, kde v nově napojených obcích jsme zpočátku registrovali zcela rozdílné zkušenosti. Proto je nutné místní síť opakovaně odkalovat. Někdy, podle odběrů vody a technického stavu, trvá i několik týdnů než se systém stabilizuje.“ dodal.

Podobnou cestu jako Ševětín už před časem zvolil i sousední Vitín, který rovněž „bukovskou“ vodu nahradil tou „římovskou“ z Vodárenské soustavy jižní Čechy. I zde byla hlavním důvodem ekonomika, neboť Vitín, napojený na dlouhé přívodní potrubí z Dolního Bukovska přes Bošilec, se musel nemalými finančními částkami podílet na jeho opravách a ztrátách vody v síti. Připojení na soustavu JVS obci šetří peníze, neboť nyní hradí pouze opravy a ztráty vody na vodovodním řadu na svém území.

V tomto mikroregionu Českobudějovicka se na centrální vodárenskou soustavu připojil také Mazelov, který tím nahradil nekvalitní místní vodní zdroje s velkým obsahem dusičnanů.

Foto: Wikipedia, Xth-Floor, licence


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme