Severomoravské vodovody loni vyrobily o čtvrtinu více elektřiny

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK), která patří mezi největší tuzemské vodárenské firmy, loni ve svých sedmi malých vodních elektrárnách vyrobila 4,93 gigawatthodiny elektřiny. Bylo to o čtvrtinu více než v roce 2019. Napomohla tomu instalace nové malé vodní elektrárny s vyšším výkonem v areálu Úpravny vody Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. 

4 min. čtení

ČTK to sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

Malé vodní elektrárny podnik buduje v provozech úpraven vody na přivaděčích surové vody z údolních nádrží. Efektivitu jejich provozu zajišťuje stálý průtok a dostatečný spád přiváděné vody. "Vyrobená elektrická energie je primárně spotřebovávána přímo v místě výroby, přebytky jsou dodávány do sítě," uvedl Síbrt.

Tři malé vodní elektrárny se nacházejí v areálech úpraven pitné vody, čtyři jsou instalovány u významných vodojemů. Například největší úpravna vody v regionu ve Vítkově-Podhradí na Opavsku loni vyrobila v malé vodní elektrárně 1,5 gigawatthodiny elektřiny, o třetinu více, než na svůj provoz spotřebovala.

Elektrickou energii z bioplynu vyrábí spolu s teplem také 11 kogeneračních jednotek v areálech osmi největších čistíren odpadních vod. Využívají bioplyn z kalů vznikajících při čistírenském procesu a v loňském roce vyrobily 4,7 gigawatthodiny elektřiny.

"Například zařízení v opavské čistírně dokázalo vyrobit více než 80 procent elektřiny v daném období v lokalitě spotřebované, což je v celorepublikovém porovnání vynikající výsledek," uvedl Síbrt.

Generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička uvedl, že provoz malých vodních elektráren má ekologický i ekonomický smysl. Energie vyrobená z vody v případě úpraven vody a vodojemů nemá negativní dopady na životní prostředí. "Šetříme také finanční prostředky, protože nemusíme elektřinu nakupovat, ale v některých případech ji naopak do sítě dodáváme k další distribuci," uvedl ředitel.

Podnik má podle něj projekčně připraveny další lokality pro možné využití vodních elektráren. "V současné době posuzujeme návratnost těchto projektů," uvedl Pšenička.

SmVaK dodávají vodu více než 720.000 lidí zejména na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku, ale také například do části Olomouckého kraje nebo do pohraniční oblasti Polska. Společnost má přibližně 860 zaměstnanců.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme