Hlasujte pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s. 
v soutěži European Business Awards 2014/2015

V rámci prestižní soutěže podnikatelských subjektů European Business Awards (EBA) uspěla Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) na podzim minulého roku v prvním soutěžním kole a získala titul národního šampiona České republiky v kategorii firem, přispívající k udržitelnosti rozvoje v oblasti životního prostředí a podnikání.

9 min. čtení

Tímto oceněním to ale nekončí, soutěž pokračuje dalším kolem, které posune nejúspěšnější subjekty z každé jednotlivé země do finále soutěže.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, k účasti v soutěži dodává: “Naše společnost je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším středoevropském regionu. Rozhodli jsme se přihlásit se do kategorie Udržitelnost rozvoje v oblasti životního prostředí a podnikání, abychom ukázali jak odborné porotě, tak široké veřejnosti, čeho jsme v oblasti životního prostředí během posledních 18 měsíců dosáhli. V prvním soutěžním kolem jsme představili výsledky naší práce, zvolenou klíčovou strategii, použité inovativní postupy, a v neposlední řadě posuzovala odborná porota přínos naší společnosti k sociálnímu prostředí, tj. jak naše činnost přispívá celkově společnosti. Považujeme tak tuto soutěž za příležitost, jak pro SVS a její akcionáře získat uznání, které si bezesporu zaslouží.“

Na podzim minulého roku obdržela SVS oficiální zprávu od poroty soutěže, že je vyhodnoceno první kolo, ze kterého byli vybráni nejlepší účastníci, kteří postoupili do dalšího kola ročníku 2014/2015. Jedná se celkem o rekordních 709 národních šampionů z 33 evropských zemí. SVS se tak stala jedním z 20 národních šampionů České republiky.

A co porota v prvním kole hodnotila?
Porotě byly předloženy výsledky v oblasti čištění odpadních vod a odkanalizování v městech a obcích nad 2 000 obyvatel. Představena byla rovněž aktuální priorita SVS, kterou je obnova zastaralého vodohospodářského majetku. Dále SVS prezentovaly, jak v rámci realizace jednotlivých opatření využívají nejmodernější technologie a věnují pozornost také využití obnovitelných zdrojů energie. Jednou z těchto aktivit je výstavba malých vodních elektráren na úpravnách vod. Dalším příkladem je výstavba kogeneračních jednotek, které pro pohon generátoru používají bioplyn vznikající při zpracování odpadních kalů. Významným přínosem v regionu zatíženém velkou nezaměstnaností je rovněž investiční činnost SVS, kterou tak přispívá k zaměstnanosti v oblasti stavebnictví. Investice do technologií na čistírnách odpadních vod se projevují v kvalitě vypouštění odpadních vod do vodních toků. Investice do technologií na úpravnách vody se pak projevují ve zlepšení kvality pitné vody. Jedním ze základních pilířů existence SVS je také uplatnění principu solidární ceny vody, kdy obyvatelé v celém jejím regionu působnosti platí za vodu stejně, bez ohledu na místní podmínky. SVS rovněž pravidelně vyhodnocuje ukazatel pro sociální únosnost ceny vody.


Jak svým hlasem můžete SVS podpořit v dalším kole?
Národní šampiony bude nyní posuzovat na základě video prezentace odborná porota. Bude se jednat o přední evropské podnikatele, akademiky a ředitele významných společností. Video prezentace jsou dostupné na stránkách soutěže od 6. ledna 2015. V rámci tohoto kola vybírá porota nejúspěšnější organizace z každé jednotlivé země, které postoupí do finále soutěže.

Zároveň je umožněno hlasování široké veřejnosti, a to až do 24. února 2015. Veřejnost tak může do dalšího kola vyslat vždy po jednom favoritovi z každé země. A jak můžete SVS svým hlasem podpořit v dalším kole Vy?

Navštivte stránku www.businessawardseurope.com, klikněte na vlajku České republiky a vyberte Severočeskou vodárenskou společnost a. s. Zde můžete zhlédnout prezentační video o SVS a podpořit v soutěži svým hlasem, kdy v rámečku vedle videa uvedete Váš email a udělíte hlas kliknutím na „VOTE“. Po potvrzení Vám na mail přijde odkaz, kterým svůj hlas potvrdíte.

Postupující získají tzv. Čestnou stuhu (Ruban d’Honneur), a držitelé Čestné stuhy budou poté vyzváni k osobní prezentaci své firmy před porotou, která oznámí vítěze na slavnostním udělování cen v květnu 2015.


Zdroj: SVS

Zdroj: SVS

Doporučujeme