Šetření MZe: 29 čistíren odpadních vod nesplňuje evropské požadavky

Limitům evropské směrnice na jakost odtoku vyhovuje 69 čistíren odpadních vod z 98, které v posledních měsících prověřilo Ministerstvo zemědělství. Výsledek prověrky 91 aglomerací, jež neplní požadavky stanovené příslušnými nařízeními, představilo dnes ministerstvo vládě.

3 min. čtení

V roce 2010 přijala vláda Usnesení č. 575 ze dne 11. srpna 2010, ve kterém uložila ministru zemědělství ve spolupráci s ministrem životního prostředí, prověřit pro potřeby Evropské komise do konce roku 2010 ty aglomerace, u kterých zbývá dořešit čistírny odpadních vod z toho důvodu, že neplní požadavky stanovené příslušnými nařízeními.

„Prověřeno bylo 91 aglomerací a v nich 98 čistíren odpadních vod, u kterých se kontrolovala jakost odtoku. Šetření zjišťovalo, zda odtok vyhovuje alespoň evropské směrnici, která má méně přísnější požadavky než česká legislativa. V případě, že jakost odtoku nevyhovovala, zjišťovalo se, jaký konkrétní ukazatel je překročen“, vysvětlil náměstek ministra pro úsek vodního hospodářství Aleš Kendík. „Šedesát devět z kontrolovaných devadesáti osmi čistíren vyhovuje limitům evropské směrnice“, dodal náměstek Kendík.

Z  98 čistíren odpadních vod vyhovuje limitům evropské směrnice 69 (tj. 70,41%).

Nejčastěji je překračován limit v ukazateli Ncelk. – dusík celkem
(v 15 případech) u čistíren odpadních vod nad 10 000 počet ekvivalentních obyvatel. U čistíren doapdních vod pro 2 000 až 10 000 ekvivalentních obyvatel jsou nejčastěji překračovány limity v ukazateli BSK5 – biologická spotřeba kyslíku za 5 dní a NL – nerozpuštěné látky (v 9, resp. 8 případech).


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme