Senegal: Díky partnerství s privátním provozovatelem na špici afrického vodárenství

Vodárenství v Senegalu je na poměrně vysoké úrovni ve srovnání se zbytkem subsaharské Afriky. Místním specifikem je dlouhodobá spolupráce veřejného a privátního sektoru v rámci tzv. PPP modelu. Zatímco v roce 1996 mělo přístup k veřejným vodovodním sítím pouze 80 % obyvatel měst, dnes je napojeno již 98,5 %.

10 min. čtení

Zadání pro soukromého provozovatele

V senegalských městských aglomeracích, tj. v 56 největších městech v zemi a také ve 400 obcích, které se nacházejí poblíž distribuční sítě, žije celkem 5,5 mil. obyvatel.

Na základě mezinárodní veřejné soutěže byla v roce 1996 uzavřena trojstranná PPP smlouva zavazující privátní společnost SÉNÉGALAISE des Eaux (SDE – dceřinou společnost Saur International) provozovat vodárenskou infrastrukturu pro 5,5 milionu obyvatel mětských aglomerací Senegalu na 10 let. Zadavatelem je Senegalská republika a Národní senegalská společnost pro vodu – SONES (Société Nationale de l’Eau du Sénégal – společnost vlastnící státní majetek). Hlavním akcionářem společnosti SDE je holdingová společnost Finagestion vlastnící 57 % akcií.

V roce 2006 byla znovu projednána a prodloužena do konce roku 2012. V působnosti soukromého provozovatele je výroba a distribuce pitné vody pro základní denní potřebu, k čemuž se využívá infrastrukturního majetku vlastněného státní společností SONES, který také financuje zásadní investice.

Trojstranná provozní smlouva je postavena na výkonnostních parametrech. Na základě velmi komplexní smlouvy jsou průběžně monitorovány cílové hodnoty výkonnostních ukazatelů týkají se všech provozních procesů jako kvalita dodávané pitné vody, kvalita poskytovaných služeb (rychlost reakce na stížnosti zákazníků a na přerušení poskytovaných služeb), technické aspekty či finanční ukazatele.

Výsledky: dostupnost pitné vody pro 98,5 procent obyvatel

Na začátku smlouvu v roce 1996 bylo připojeno méně než 80 %. Z toho 58 % obyvatel bylo zásobeno prostřednictvím domovních přípojek a zbývajících 22 % přes uliční hydranty. Celkový počet zákazníků byl tehdy 241 671. Dnes je na síť napojeno 98,5 %, přičemž 88,3 % prostřednictvím domovních přípojek a 10,2 % přes hydranty. Celkový počet zákazníků, kteří mohou těžit z tohoto úspěšného rozšíření, stoupl na dvojnásobek, konkrétně 536 540 v roce 2011. V důsledku dotovaného budování vodovodních přípojek získalo 1,7 mil. převážně chudých lidí možnost mít pitnou vodu doma přímo z kohoutku. Tarify pro domácnosti se v uplynulých 9 letech nezměnily. V letech 1996-2003 se produkce vody se zvýšila o 18 procent.

Posun k cenově dostupným vodárenským službám

Většina nově připojených domácností těží ze „sociálních přípojek“ dotovaných z fondů společnosti SONES a realizovaných společností SDE. Za 15 let bylo tímto způsobem vybudováno zdarma 155 000 sociálních přípojek sloužících přibližně 1,7 mil. obyvatel. Za stejné období bylo instalováno více jak 600 hydrantů. Cílovou populací byli obyvatelé převážně těch nejchudších čtvrtí města např. slumů v Dakaru. Tito nově připojení obyvatelé představují 30 % ze současného celkového počtu zákazníků. Sociální program budování přípojek byl financován z prostředků řady mezinárodních sponzorů a z rostoucích příjmů od zákazníků.

Ztráty vody klesly o 17 milionů kubíků ročně

Společnost SDE také zaznamenala výborné výsledky v oblasti snižování úniků vody. Během prvních 10 let trvání kontraktu (1996-2005) vzrostla výroba pitné vody o 16 %, zatímco se dodávaný objem vody zvýšil o 22 %. Zlepšení výkonnosti sítí (nárůst z 68,2 % na začátku kontraktu na dnešních cca 80 %) odpovídá ročním úsporám 17 mil. m3 pitné vody. Tento objem odpovídá denní spotřebě 900 000 lidí.

Dobrého výsledku bylo dosaženo, i přestože počet poruch zůstal stejný jako v roce 1996 (cca 30 000, resp. 6 000 ročně). Bylo to možné hlavně díky investicím do obnovy sítí, což patří do odpovědnosti správcovské společnosti SONES. Na druhé straně se provozní společnost SDE velmi dobře postarala o monitorování a rychlé vyhledávání nových úniků vody, což výrazně omezuje ztráty vody.


Úspěchy senegalského vodárenství

Podle údajů Světové banky je dosažené 98,5% připojení městských obyvatel na vodovodní sítě nejvyšším v Subsaharské Africe. Klesající užívání uličních hydrantů je z hlediska dostupnosti pitné vody důležitým pokrokem. Z hlediska mikrobiologických ukazatelů je kvalita dodávané pitné vody vysoká – vykazuje 99,4% shodu, přičemž cílová hodnota uváděná ve smlouvě činí 96 %. Spokojenost zákazníků s kvalitou pitné vody je v současné době na úrovni 99 % oproti 45 % v roce 2005. Přítomnost profesionálního a efektivního soukromého provozovatele a také nové řídící schéma napomáhají k tomu, že je posilována důvěra zahraničních investorů, což upevňuje jejich zájem o finanční podporování místních projektů.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme