Senát dnes přijal novelu vodního zákona

Novela vodního zákona přináší řadu změn, které mají snížit administrativní a finanční zátěž. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu.

3 min. čtení
Senát dnes přijal ve třetím čtení novelu vodního zákona. Jedná se o obsáhlý soubor změn, které si vyžádal vývoj vodního hospodářství po téměř deseti letech účinnosti zákona a nutnost dostát závazkům vyplývajícím z členství ČR v EU.
 
„Vodní zákon je důležitou normou. Dotýká se velkého množství subjektů, od institucí veřejné správy, přes podnikatelské subjekty, až prakticky po každého občana,“ vyjádřil se ministr zemědělství Jakub Šebesta. „Mohu s potěšením konstatovat, že mimo jiné novela zákona snižuje administrativní zátěž, a tím zároveň i náklady spojené s aplikací vodního zákona.“ Snížení administrativní zátěže přinese do budoucna úspory zhruba v objemu 240 mil. korun, jak pro podnikatele, tak pro státní správu.
 
Z hlavních změn lze uvést zavedení tzv. výrobkového přístupu, kdy lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pouze jeho ohlášení. Nejvíce diskutovaná byla otázka vztahu provozu malých vodních elektráren k minimálním zůstatkovým průtokům ve vodních tocích, kde jsou v protikladu zájmy podnikatelské a výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů se zájmy ochrany přírody a rybářství. V tomto směru bylo odsouhlaseno řešení, kdy regulace bude uplatněna ve vodohospodářských plánech povodí, které budou účinné od roku 2015. Významnou je rovněž nová úprava správního trestání.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme