Senát chce ponechat současný způsob zdanění ploch pod rybníky

Senát vrátil Sněmovně novelu zákona o dani nemovitých věcí, která zpřesňuje znění zákona v reakci na zkušenosti s jeho uplatňováním a v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Senátoři chtějí v novele zachovat současnou právní úpravu zdanění pozemků pod rybníky.

5 min. čtení

Obávají se, že nová formulace v zákoně by přinesla zdanění více rybníků a rybníkáři by museli na dani zaplatit celkem asi o deset milionů korun navíc.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasil. Zákon dosud stanoví, že předmětem daně nejsou rybníky s výjimkou rybníků určených k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. Nová formulace v projednávané novele uvádí, že výjimka se nevztahuje na rybníky užívané pro chov ryb za účelem podnikání na základě povolení k nakládání s povrchovými vodami. A právě tato nová formulace by podle některých senátorů mohla znamenat zdanění rybníků s chovem ryb u všech rybářů, kteří na to mají povolení.

Senátní hospodářský výbor proto doporučil vložit do novely uvedený pozměňovací návrh. Zatím není jasné, kdy se Sněmovna bude novelou a senátním pozměňovacím návrhem zabývat.

Novela také obsahuje ustanovení, podle něhož poplatník nemusí platit pokutu, pokud má podat řádné nebo dodatečné daňové přiznání k nižší dani, než je jeho poslední daň, a podá ho po lhůtě, aniž ho k tomu úřad vyzval. Senátoři navrhují, aby toto ustanovení platilo již ode dne vyhlášení zákona a nikoli jako celý zákon až od roku 2016. S tímto návrhem Babiš souhlasil.

Novela především zpřesňuje znění zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Upřesňuje například vymezení předmětu daně z pozemků a předmětu daně ze staveb a jednotek. V souvislosti s tím zavádí nový pojem zdanitelná jednotka. Tou se bude pro účely zákona rozumět dokončená nebo užívaná bytová jednotka.

Novela zákona omezuje osvobození od daně u pozemků ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí. Dani nebudou podléhat pouze ty pozemky, u nichž nebylo zřízeno právo stavby. Nově se vymezuje, co je to stavební pozemek. Stavebním pozemkem bude pozemek, na němž není zdanitelná stavba, ale který je určen k zastavění.

Nová úprava měla původně platit od příštího roku. Poslanci ale při závěrečném schvalování odsunuli její účinnost o rok na 1. leden 2016.

 

Foto: Wikipedia, Packa, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme