Sedmý ročník konference Financování vodárenské infrastruktury se blíží

Letošní ročník konference se pokusí objektivně uchopit výhody a nevýhody jednotlivých provozních modelů VaK v ČR a poskytnout tak zástupcům měst a obcí ucelený pohled na problematiku výběru nejvhodnějšího modelu provozování. Konference se uskuteční v pražském hotelu DAP 12. února 2015.

5 min. čtení

V programu konference se objeví i témata, která pomohou jednotlivým provozovatelům (ať už soukromým či municipálním) definovat kvalitu a rozsah poskytovaných služeb v oboru VaK. Důležitou změnou ve vodárenství je taktéž nová evropská směrnice k veřejným zakázkám a koncesím, resp. její dopady do in-house contractingu či její vliv na dohody provozně souvisejících vlastníků VaK.

Dalšími tématy konference budou změny ve výkaznictví, informace o dotacích v novém programovacím období 2014 – 2020 či konkrétní zkušenosti s monitoringem projektů OPŽP.

Program konference:

9:00 – zahájení konference

Definování kvality a rozsahu služeb ve vazbě na velikost provozního území

Ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR

Návrh koncepčního řešení reulace cen ve vodárenství
RNDr. Pavel Punčochář, CSc, Sekce vodního hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR*

Koncepce benchmarkingu v oboru VaK v ČR z pohledu SOVAK ČR
Ing. Jiří Heřman, člen představenstva SOVAK CŘ a předseda představenstva ČEVAK a.s.

Aktuální technická novela zákona o veřejných zakázkách (2015) a připravovaný nový zákon
Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., senior advokát, AK Havel, Holásek & Partners

10:50 – kávová přestávka

Možnosti čerpání evropských dotací na vodohospodářské projekty v rámci programového období 2014 – 2020, alokované prostředky a podmínky čerpání dotace
Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí pro oblast fondů EU

Monitoring vodohospodářských projektů OPŽP, první zkušenosti s monitoringem
Gabriela Křivánková, vedoucí Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury, Státní fond životního prostředí

Aktualizace finančních nástrojů OPŽP + periodické přezkoumání
Tim Young MSc., nezávislý konzultant

12-50 – společný oběd

Přehled základních provozních modelů v ČR
Ing. Pavel Válek, Grant Thornton Advisory s. r. o.

Představení jednotlivých provozních modelů a jejich výhody a nevýhody
Vlastnický model provozování, Ing. Jindřich Král, předseda představenstva Vodárenská akciová společnost a.s.
Oddílný model provozování, Ing. Jakub Hanzl, generální ředitel, Královéhradecká provozní, a.s.
Smíšený model provozování, Ing. Jan Kadlec, ředitel společnosti, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.
Samostatné provozování, zástupce města Rožmitál pod Třemšínem

16:00 – zakončení konference

* účast přednášejícího v jednání

Máte zájem se konference zúčastnit? Na konferenci je možné se online zaregistrovat zde.

Server Vodarenstvi.cz je letos mediálním partnerem akce. Těšit se tedy můžete na seriál článků o jednotlivých přednáškách, který pro vás připravujeme.

Foto: Facebook účet B.I.D. services, s.r.o.

Doporučujeme