Rybník na Frýdlantsku připomínal louku, bahno z něj vozili měsíce

V přírodní rezervaci Meandry Smědé na Liberecku vyčistili za sedm a půl milionu korun dva rybníky - Dubový a Černý. Takzvaný Dubák je s deseti hektary největší vodní plochou na Frýdlantsku, kde je několik evropsky významných druhů rostlin a živočichů. Bahnem silně zanesený rybník prorostlý rákosím ale před revitalizací vypadal spíše jako louka. ČTK to v pátek řekl Václav Šrédl z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

5 min. čtení

Vyvážení bahna z rybníka trvalo skoro čtyři měsíce, odvezlo se skoro 20.000 metrů krychlových na ornou půdu jednoho místního zemědělce. Naložit bylo třeba přes tisíc fůr.

Agentuře se na revitalizaci rybníků podařilo získat evropskou dotaci. "Je to velice cenná a významná lokalita," uvedla zástupkyně vedoucího Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci Šárka Mazánková. Jedním ze stěžejních důvodů revitalizace bylo ohrožení vzácného jeřába popelavého při hnízdění. Rákosem hustě prorostlý rybník mu neposkytoval dostatečnou ochranu před černou zvěří a k hnízdům se dostávala zejména prasata. "Docházelo k ničení snůšek," konstatoval Šrédl.

Vyčištění rybníka také pomohlo mokřadní rostlině – ďáblíkovi bahennímu. Právě v této lokalitě býval na Liberecku nejrozšířenější a rákosem zarostlý rybník mu nesvědčil. "Po revitalizaci se opět dobře rozrůstá," uvedla Mazánková. Svůj biotop mají na Dubáku i další vzácné a chráněné druhy, například rdest alpský, skřípinec jezerní nebo rosnička zelená.

Podle Mazánkové může být Dubák zajímavý i pro turisty. Do nájmu ho dostane fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, která plánuje pořádat pro veřejnost různé akce. "Chtějí pořádat například výlovy ryb s naučným výkladem," řekla Mazánková. Dubák neposlouží fakultě pouze k výuce, ale také k výzkumu.

Dubový rybník je jednou z posledních památek rozmachu frýdlantského rybářství za vlády Albrechta z Valdštejna, který pod názvem Eichteich vytvořili v roce 1630. "Podobná rybníkářská oblast je stále kousek za hranicemi v Lužici, tady spousta rybníků zanikla, a kdyby se nic nedělalo, zanikl by i tento," konstatovala Mazánková.

Práce na záchraně Dubáku trvaly několik let. V roce 2007 nechali ochránci přírody opravit hráz a výpustní objekt. Ve druhé etapě byl obnoven i nedaleký půlhektarový Černý rybník, který měl ve špatném stavu hráz a výpustní objekt. "Netrvalo by dlouho a voda by se v rybníce neudržela, a tím by zaniklo i stanoviště vzácných druhů," řekl Šrédl. Kromě nové hráze je Černý rybník i částečně odbahněný.

 

Zdroj: Wikipedia, Daniel Baránek, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme