Ruth Bízková hodnotí své působení ve funkci ministryně životního prostředí

Jaké jsou úspěchy bývalé ministryně životního prostředí Ruth Bízkové? Podařilo se jí prosadit alespoň částečné změny vedoucí je zlepšení čerpání evropských dotací pro vodárenství?

3 min. čtení

Rut Bízková byla jmenována ministryní životního prostředí po demisi ministra Jana Dusíka a po krátkodobém vedení resortu ministrem zemědělství Jakubem Šebestou dne 15. dubna. Úřednická vláda Jana Fischera podala demisi do rukou prezidenta Václava Klause dne 25. června.

Pro 3 měsíce ve funkci si ministryně životního prostředí jako svoje priority zvolila témata, která s ohledem na svůj krátký mandát ve vládě považovala za reálně splnitelná. 

Krátkodobé a střednědobé priority Rut Bízková:

1. Zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji
2. Rozšíření programu Zelená úsporám
3. Zelené nakupování
4. Stabilizace situace v NP Šumava
5. Dobrovolné nástroje
6. Zefektivnění a zprůhlednění čerpání finančních prostředků z OP ŽP
 

Dosažené úspěchy týkající se šesté priority spočívající ve zlepšení čerpání evropských dotací nejen do vodárenství komentovala Ruth Bízková následovně: „Pro zvýšení transparentnosti čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí došlo k úpravě váhy jednotlivých kritérií tak, aby celkově byl posílen význam ceny veřejných zakázek a tím i efektivita čerpání dotací, nově cena představuje 80% hodnotících kritérií. Upravena byla také další hodnotící kritéria tak, aby byly v co největší míře eliminovány možnosti pro vznik korupčního jednání.“

Ruth Bízková dle dnešního vyjádření nového ministra životního prostředí Pavla Drobila na ministerstvu zůstává, bude zastávat funkci náměstkyně.


Zdroj: (kap)

Zdroj: (kap)

Doporučujeme