Růst DPH bude dalším impulzem ke snižování spotřeby vody

Aktuální rozhovor s generálním ředitelem Veolia Voda pro ČR Ing. Martinem Bernardem, MBA o úspěších v anketě CZECH TOP 100, chystaném zvýšení DPH i plánech Veolia Voda v České republice.

6 min. čtení

Nedávno byl zveřejněn žebříček největších firem v České republice. Kde se Veolia Voda umístila? Jaké očekáváte letošní tržby?
Veolia Voda Česká republika skončila s obratem 14,6 miliardy korun na 38.místě. Stabilně se umísťujeme v první čtyřicítce. V roce 2011 očekáváme stabilizaci tržeb i hospodářských výsledků přibližně na úrovni roku 2010. Nepředpokládáme žádné významné změny a naší prioritou je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Co říkáte chystanému zvýšení DPH a odrazí se to ve spotřebě vody?
Zvýšení DPH bude mít zcela jistě další negativní dopad na spotřebu pitné vody u zákazníků, kteří nejsou plátci DPH – tedy běžné spotřebitele. Bohužel jsme nechtěnými svědky neustálého poklesu každoroční spotřeby pitné vody, kdy i mezi rokem 2009/2010 v naší skupině došlo k poklesu fakturace o více jak 2 %. Ani odeznění hospodářské krize a opatření na straně průmyslových zákazníků nezastaví pokles spotřeby. Navíc doba nových a vysoce efektivních, úsporných spotřebičů vody bude mít vliv na další pokles spotřeby vody. Navýšení DPH tedy bude znamenat bez diskuze další impuls pro snižování spotřeby těchto zákazníků, ač se nákladově jedná o položku nižší než např. účty za mobilní telefon nebo elektrickou energii. Starosti nám také dělá návrat některých individuálních zákazníků k vlastním studnám s tím, že veřejný vodovod zůstává jako záloha. Ovšem tato situace znamená problém pro ostatní zákazníky v lokalitě, kteří i nadále nesou společně fixní náklady. Legislativa ovšem brání účinné aplikaci pevné složky tarifu omezením maximálního podílu na 20 %.

Co plánuje Veolia Voda v letošním roce a chcete se dále rozšiřovat?
Určitě budeme pokračovat v přípravě a nabízení nových služeb jak našim smluvním partnerům, tak i konečným zákazníkům s cílem zvýšit jejich spokojenost. Zaměříme se i na další optimalizaci naší činnosti ve stávajících místech působení. Co se týče akvizic, tak určitě budeme chtít růst i nadále v Evropě obdobně jako v minulém roce, kdy do portfolia provozovaných lokalit přibyla např. Sofie či Bielsko-Biała. V České republice se naše zájmy soustřeďují na lokality ve Středočeském kraji, Východočeském a také na Vysočině.

Je pravda, že chcete odejít z Královéhradecké provozní společnosti?
Tato informace se nezakládá na pravdě. Královéhradecká provozní patří ke stabilním a úspěšným společnostem skupiny Veolia Voda a budeme ji i nadále rozvíjet.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme