Rozvoj frakování prý v USA zdroje pitné vody výrazněji neohrozil

Prudký rozvoj těžby ropy a plynu z nepropustných hornin metodou takzvaného frakování nevedl ve Spojených státech obecně k žádnému systematickému znečišťování zdrojů pitné vody. Objevilo se jen několik jednotlivým případům jejich ohrožení.

5 min. čtení

Uvedla to americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), která pět let zkoumala vliv frakování na zásoby vody. Právě ohrožení zásob pitné vody je hlavním argumentem ekologických hnutí proti těžbě z břidlicových hornin.
 

EPA konstatovala, že při svém zkoumání objevila konkrétní příklady, kdy frakování ovlivnilo vodní zdroje. Dodala, že ve srovnání s celkovým počtem míst, kde se suroviny v USA tímto způsobem v posledních letech dobývají, jde jen o malý počet.
 

"Hodnotící zpráva EPA bude pro regulační úřady států, pro kmeny i pro místní komunity v celé zemi klíčovým zdrojem pro zjištění způsobů, jak co nejlépe ochránit zdraví veřejnosti a zdroje pitné vody," uvedl vědecký poradce EPA Thomas Burke. Studii agentury na toto téma si vyžádal Kongres.
 

Při frakování, neboli hydraulickém štěpení, se vhání do hlubokých hornin, zejména břidlic, pod tlakem upravená voda s pískem, což horninu rozbíjí a z trhlin pak proudí potrubím zpět ropa či plyn. Spojením metody frakování s horizontálními vrty ve velkých hloubkách vedlo v USA ke konci minulého desetiletí k "břidlicové revoluci", která přinesla prudký rozmach těžby, nejprve plynu a později i ropy.
 

Vodní zdroje mohou být podle zprávy EPA zranitelné zejména tam, kde jsou vzácné. Zdroje vody může ohrozit vrtání přímo do formací obsahujících vodu při špatném utěsnění vrtu nebo při nesprávném nakládání s odpadní vodou z vrtů.
 

Americká federální vláda v březnu zveřejnila pravidla pro těžbu ropy a plynu pomocí hydraulického štěpení, která mají rozptýlit obavy z toho, že tento způsob těžby by mohl poškozovat životní prostředí. Pravidla zajišťují zejména ochranu podzemní vody a regulují nakládání s odpadní vodou. Týkají se více než 100.000 vrtů na půdě spravované federálními úřady, které se na celkové produkci ropy a plynu v USA podílejí zhruba 23 procenty.
 

Spojené státy se díky tomu staly během několika let v plynu soběstačnými. Prudce rostoucí těžba ropy v USA pak loni podstatně přispěla k propadu světových cen této suroviny zhruba na polovinu.
 

 

Foto: Wikipedia, Joshua Doubek, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme