Rozsáhlá rekonstrukce jezu v Hranicích je dokončena, stála 236 milionů korun

Povodí Moravy dokončilo v závěru loňského roku po 22 měsících rozsáhlou rekonstrukci jezu v Hranicích na Přerovsku, která stála 236 milionů korun. Její součástí bylo i vybudování rybího přechodu. Ihned po dokončení prací začali vodohospodáři jez napouštět, sdělil ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. 

6 min. čtení

Jez byl při rekonstrukci rozšířen, podle vodohospodářů se tímto krokem zvýší především protipovodňová ochrana Hranic na řece Bečvě ještě před výstavbou vodního díla Skalička. Rozšíření jezu navíc vyřeší problematický odchod ledů v době jarního tání.

"V prosinci proběhly dokončovací práce na technologiích i elektroinstalacích a podkladních vrstvách obslužných komunikací, byla dokončena rekonstrukce funkčních částí jezu a předání díla. Na konci loňského roku jsme ukončili srážku a jez začali napouštět. Díky zvýšeným průtokům je jezová zdrž v současnosti napuštěná,"
uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Na jezu začali odborníci pracovat v březnu 2020, stavební práce byly zaměřeny na jeho rozšíření o jedno jezové pole a rozšíření koryta nad i pod jezem. "Původní dvoupolový jez měl průtočnou šířku 32 metrů. Rekonstrukcí jsme ho rozšířili o dalších 16 metrů. Tím bude za povodní docházet ke snížení hladin Bečvy v intravilánu města, což sníží požadavky na výšku protipovodňových zdí a hrází, jejichž výstavba probíhá nad silničním mostem," uvedl Gargulák.

Nejvýrazněji se opatření projeví v úseku o délce 700 metrů mezi jezem a silničním mostem v místě přítoků Ludiny a Veličky. Tam se rozlévá voda při vysokých stavech na Bečvě. Vodohospodáři mysleli i na usnadnění migrace vodních živočichů. Na levém břehu proto okolo jezu vznikl rybí přechod o délce téměř 150 metrů, na dně je široký tři metry.

Stavbu v roce 2020 zasáhly dvě povodně. V létě i na podzim byly na Bečvě v Hranicích dosaženy třetí stupně povodňové aktivity, což vedlo k zatopení stavby. "Aktivovány proto byly povodňové plány. Díky tomu povodně prošly stavbou aniž by způsobily výrazné škody, a to jak na stavbě, tak v okolí stavby. I přes zdržení v důsledku povodní byl jez uvedený do provozu v původně avizovaném termínu," doplnil mluvčí Povodí Moravy Chmelař.

Rekonstrukce hranického jezu je dalším z kroků v protipovodňové ochraně města a obcí na řece Bečvě. Loni v březnu se vodohospodáři pustili do stavby protipovodňových zdí v Kropáčově ulici. Tato opatření společně s rozšířeným jezem mají ochránit Hranice až na úroveň padesátileté povodně. Pro ochranu obyvatel před povodněmi až na úroveň povodně z roku 1997 je podle zástupců Povodí Moravy klíčová výstavba vodního díla Skalička. O její podobě zatím nebylo definitivně rozhodnuto.

Foto: Wikipedia, Radim Holiš, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme