Rozkvetlou louku uprostřed Vinohrad nečekáte

Září mnoho barvami, vítr si hraje s různými druhy rostlin a ptáci tu vesele dovádění. To je rozkvetlá louka uprostřed Vinohrad na vodojemu Flora. 

3 min. čtení

„Již mnoho let rozvíjíme projekt biodiverzity, jehož cílem je navracet přírodu zpět do města. Projekt reprezentuje náš závazek k podpoře a obnově přírodní rozmanitosti v lokalitách našeho působení a upozorňuje veřejnost na problematiku péče o životní prostředí jako nedílnou součást udržitelného rozvoje,“ uvedl tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

Velká část zelených ploch v areálech provozovaných PVK jsou zatravněné vodojemy, které byly často kosené bez ohledu na druhovou rozmanitost flóry. Tyto plochy vzhledem ke své povaze vyžadují zvláštní stupeň zabezpečení, což ovšem zároveň umožňuje specifický způsob hospodaření. Kvůli časté údržbě se ale mnoho živočichů v areálech nezdržovalo.

V roce 2015 jsme však změnili přístup a nyní květnatá louka v areálu na Floře hýří životem. Na různých rostlinách (zvonek, kopretina, šalvěj, aj.) žije velké množství druhů hmyzu a za hmyzem přilétají ptáci. Podařil se nám unikát – po dosetí stávající chudé semenné banky lučním osivem ze zvláště chráněných území Prahy, v tomto případě z Prokopského údolí, nám rozkvetla nádherná louka. Přispíváme tak k vytvoření prostředí pro pražskou faunu a flóru, jinak omezovanou hranicemi chráněných oblastí.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme