Říčka Kyjovka u Moravské Nové Vsi získá po úpravách koryta nové oblouky

Říčka Kyjovka u Moravské Nové Vsi na Břeclavsku poteče jinudy. Po úpravách bude mít nové, zvlněné koryto. Zakřivení toku má podle Povodí Moravy obnovit přirozenou schopnost říčky zadržovat vodu v krajině, zpomalit odtok vody a zvýšit protipovodňové funkce toku. 

2 min. čtení

Novinářům to sdělil mluvčí státního podniku Petr Chmelař.Náklady na úpravy Kyjovky jsou 19,8 milionů korun, peníze poskytne Operační program životní prostředí.

"Naše práce se soustředí zejména na zlepšení stavu vodního toku Kyjovky a vazby říčního koryta na ekosystém říční nivy na území Moravské Nové Vsi. Vytvoříme nové, rozvolněné, přírodě blízké koryto řeky Kyjovky v celkové délce 1730 metrů, které povedeme mimo současné koryto,"
popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Dodal, že koryto doplní takzvaná široká berma, což je část koryta, která se zaplaví, když v řece teče víc vody a umožní přirozený rozliv vody při vyšších průtocích. Současně s úpravami toku vodohospodáři vyhloubí i tři tůně.

Práce začaly v dubnu, potrvají nejpozději do listopadu 2023. Původní dřeviny poslouží pro vytvoření dvou broukovišť. V plánu jsou také výsadby stromů a keřů, například vrb, topolů, dubů, jasanů nebo jilmů, které doplní novou trasu koryta.

S úpravou Kyjovky u Moravské Nové Vsi připravilo Povodí Moravy i projekt na úpravy navazujícího úseku říčky na území sousedních Mikulčic. Práce tady začnou, až vodohospodáři zajistí potřebné pozemky.

Foto: Wikipedia, P.matel, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme