Říčanská čistírna odpadních vod je na hranici kapacity

Říčanská čistírna odpadních vod je na hranici povolené kapacity. Město už na ni nesmí napojovat další stavby. Uzávěra dosud platila pouze na velké developerské projekty, ale malé stavby se připojovat mohly. 

4 min. čtení

Pro další napojování bude třeba kapacitu čistírny zvýšit, což by podle starosty Vladimíra Kořena (Klidné město) stálo přibližně 80 milionů korun. ČTK to sdělila mluvčí říčanské radnice Adéla Michalová.

Vodárenská společnost 1. SčV oznámila městu Říčany s platností od března úplnou uzávěru napojování nových přípojek na čistírnu odpadních vod. Město si nechává zpracovat studii, která určí, kde a jak by se nová linka umožňující napojení dalších přípojek měla vybudovat. "Z hlediska financování jde ale o ohromnou zátěž, na kterou momentálně rozhodně nemáme," uvedl starosta. Aby byla zachována alespoň nynější kapacita, musí město také v blízké době opravit strojní zařízení čistírny.

Na to, že kapacita čistírny nebude městu časem stačit, upozorňovali říčanští občané už v roce 2006 v petici proti výstavbě bytového komplexu Bydlení v Alejích. Město podle starosty v letech 2006 až 2009 postupovalo neuváženě, když povolovalo velké projekty. Současní vlastníci pozemků se tak teď nebudou moci připojit ke kanalizační síti.

Minulý rok Říčany uskutečnily první etapu opravy páteřní stoky A. Město nechalo kompletně opravit odlehčovací komory, které při deštích pomáhají s přívaly vody do jednotné kanalizace a zabraňují vnikání nadměrného množství ostatních vod do kanalizace a častému přelévání naředěných odpadních vod do přírody. Kvalita vyčištěné vody je podle vedení města ještě vyhovující a bez problémů plní zákonné limity.

Kapacita čistírny odpadních vod Říčany je nastavená na více než 16.000 obyvatel a povolené vypouštěné množství odpadních vod přesahuje 1,725.000 m3/rok. Čistírna je nyní zatížena na 90 procent své projektované kapacity. Zbývající desetiprocentní rezerva čistírny ještě počítá s napojením přípojek o celkové kapacitě 2900 obyvatel, které již mají vydaný souhlas s napojením. Říčany nyní mají přes 14.000 obyvatel. Od roku 2001 stoupl jejich počet zhruba o třetinu.

Zdroj: Wikipedia, Mirekk, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme