Revitalizace povodí Olše I. přes problémy ukončeny stavební práce

Revitalizace povodí Olše má za sebou stavební část. Jeden z největších projektů v regionu se potýkal s obrovskými problémy. Invesorem je Slezský vodohospodářský svazek.

6 min. čtení

Cílem projektu byla výstavba sítě kanalizace a čistíren odpadních vod pro Slezský vodohospodářský svazek (SVS), který sdružuje Těrlicko, Český Těšín, Třinec, Vendryně, Bystřice, Návsí, Jablunkov a Mosty u Jablunkova.

Obcím nad dva tisíce obyvatel totiž ukládá povinnost čistit odpadní vody legislativa. Výsledkem aktivit měla být čistá voda celého říčního toku, vybudování nových vodohospodářských děl, protipovodňová ochrana území a revitalizace "brownfields" v dolním povodí řeky. Olše se měla stát příkladem modelu plánování a rozvoje povodí v příhraničních oblastech státu s přeshraniční ekonomickou spoluprací.

V rámci projektu bylo zahrnuto téměř sto kilometrů nové kanalizace a pět čistíren odpadních vod. Akce byla iniciována v roce 2001 Regionální radou Třinec a Hospodářskou Rozvojovou Agenturou Třinecka jako jedna ze 17 regionálních priorit mikroregionu východní části Těšínského Slezska.

SVS před pěti lety získal na akci dotaci zhruba 700 milionů korun a ještě v roce 2007 to vypadalo, že projekt nemá žádný větší problém – mohlo jít o ukázkový příklad využití evropských dotací.

Problémy nastaly ale už v roce 2008 – tehdejší ředitel SVS Petr Sagitarius připustil, že odhady nákladů na stavbu výrazně překročily původní rozpočet. V listopadu na třineckém zastupitelstvu starostka Věra Palkovská uvedla, že podle tendrové dokumentace dosáhnou náklady výše 1,5 miliardy korun. Po odečtění dotací by tedy obce musely investovat nereálných 720 milionů korun.

Další rok se SVS snažilo najít cestu, jak rozpočet snížit, finální částka dosáhla po úsporách výše 1,327 miliardy korun. Práce měly původně skončit do října 2010, projektu byl ale nakonec prodloužen termín do letošního prosince.

To obcím usnadnilo život, a to zejména proto, že v části Mosty u Jablunkova – Jablunkov – Návsí nastaly potíže s původně vybraným zhotovitelem, který odmítl stavbu zahájit. Práce na Jablunkovsku tedy začaly až loni na jaře. Ani v Třinci se akce neobešla bez komplikací: loni v květnu na staveniště vtrhla velká voda a kompletně poničila kořenovou čistírnu odpadních vod v Kojkovicích. Ta poté musela být kompletně obnovena. V Nádražní ulici navíc stavbaři narazili na skalní podloží a v areálu železáren je potrápila geologická anomálie, konkrétně tekuté štěrky.

Slavnostní zakončení stavebních prací minulý týden bylo netrpělivě očekáváno investorem i občany jednotlivých měst a obcí. "Lidé v této oblasti využívali nedostatečně čisticí septiky a jímky, jejichž přepady ústily mnohde volně do terénu, do potoků či dešťové kanalizace. Projekt tak výrazně napomohl zlepšení kvality povrchových vod v povodí Olše," vysvětlila význam projektu třinecká starostka a zároveň předsedkyně SVS Věra Palkovská.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme