Revitalizace jezera v Hlučíně na Opavsku by měla začít letos

První etapa revitalizace Hlučínského jezera v Hlučíně na Opavsku by mohla začít letos. Ministerstvo financí už začalo hledat dodavatele stavby. Celkové náklady za zajištění protipovodňové ochrany tohoto rekreačního území, které vzniklo těžbou štěrkopísku, se odhadují na 800 milionů korun. Pro jednodušší financování byl projekt rozdělen na dvě části. 

4 min. čtení

Na první etapu je vyčleněno 500 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí hlučínské radnice Ivana Gračková.

"V posledních třech letech jsme prosazováním projektu do vládních priorit věnovali skutečně hodně energie. Věříme, že za dva roky, až skončí hlavní stavební práce, může Hlučín spolu s dalšími přilehlými obcemi na březích Hlučínského jezera začít budovat skutečně významnou rekreační oblast pro naše občany i pro návštěvníky z celého regionu. Hlučínské jezero by se tak mohlo stát centrem zábavy, odpočinku i rekreační turistiky, navíc s nesporně pozitivním ekonomickým dopadem na celé Hlučínsko,"
uvedla místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová (zvolená za ANO).

Hlučínské jezero slouží k rekreaci a rybolovu už nyní. Možnosti jeho využití jsou ale značně omezené. Vodohospodářské stavby potřebné pro obhospodařování jezera jsou už ve velmi špatném technickém stavu. Sportovně rekreační areál je nevyhovující, ale kvůli umístění v záplavové zóně ho nelze rozšiřovat ani modernizovat.

První etapa by měla zahrnout všechna protipovodňová opatření včetně zvýšení a zpevnění hrází jezera a řeky Opavy, opravy nápustného a výpustného ventilu a dalších technických vodních objektů i mostu. Do druhé etapy projektu sanace, rekultivace a revitalizace bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku se přesune rekonstrukce zničené a poškozené dopravní infrastruktury a budování souvisejících stavebních objektů, jako jsou kruhové objezdy, parkoviště a podobně.

Projekt má také odstranit staré ekologické škody, obnovit přirozený vodní režim, krajinu a zeleň poškozenou těžbou štěrkopísku, která se v Hlučíně dělala od 60. do 80. let minulého století. Už při povodních v roce 1997 vznikly v oblasti obrovské škody na komunikacích i na vodních stavbách. Tehdy se přelily říční hráze na řece Opavě mezi Děhylovem a Jilešovicemi, voda se propojila s Hlučínským jezerem. Škody na majetku, který spravuje státní podnik Povodí Odry, se pohybovaly v řádech desítek milionů korun.

Foto: Wikipedia, Dana Fojtíková, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme