Rekonstrukci infrastruktury plánují vodohospodáři vždy ve spolupráci s městy

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. ročně investuje do oprav a modernizace vodovodů a kanalizací okolo 130 milionů korun. Rekonstrukcestávající infrastruktury vždy plánuje s ročním s předstihem, a to ve spolupráci se svými akcionáři. Cílem je provést při zásahu do vozovky pokud možno všechny práce najednou.

8 min. čtení

Některé stavební akce dokonce s městy společně soutěží v rámci jedné veřejné zakázky. Výhodou je lepší koordinace prací.

Každý rok má VOS a. s. připravený investiční plán stavebních akcí. V tom letošním proinvestuje zhruba 62 milionů do oprav a dalších 77 milionů do nové infrastruktury. Všechny plánované práce, které se týkají potrubí uloženého v chodnících a silnicích, probíhají ve spolupráci s městy a obcemi. „Vždy koncem roku oslovujeme naše akcionáře, aby nám sdělili plán rekonstrukcí svých ulic v dalším roce. Pokud je v dané ulici potřeba vyměnit či nějak opravit naše infrastruktura, domlouváme se na společné koordinaci prací,“ vysvětluje obecný postup VOS a. s. ředitel Ing. Richard Smutný. Některé zakázky dokonce společnost s městy soutěží v rámci jedné zakázky. „Sloučíme se s městem a jako jeden zadavatel vysoutěžíme společného dodavatele. Poté se zakázka rozpadne na dvě smlouvy o dílo, tedy svou část hradíme my a zbytek hradí město. Výhodou je bezesporu lepší koordinace prací jak mezi námi, tak i mezi firmami. Výsledkem pak bývá rychlejší provedení prací bez zbytečných komplikací. Některé projekty připravujeme i v koordinaci s Královéhradeckým krajem,“ dodává Ing. Richard Smutný.

Letos VOS a. s. společně postupuje s městem Jičín u rekonstrukce ulice Konecchlumského. Zde práce začaly v září a opraven bude úsek o délce 680 metrů odkruhového objezdu ke křižovatce s ulicí Průmyslová. Kromě nového asfaltu a chodníků zde proběhne rekonstrukce vodovodu a oprava revizních šachet. Počítá se také s úpravouzeleně. „Město zde plánovalo opravu ulice, která je opravdu již v nedobrém stavu, VOS a. s. zase potřebovala vyměnit již dožilé vodovodní potrubí. Proto se obě strany dohodly, že tuto rozsáhlou rekonstrukci provedou najednou, aby stavební práce pokud možno dlouho nezatěžovaly místní obyvatele a neomezovaly je v přístupu ke svým domovům,“ říká starosta města Jičína a zároveň předseda představenstva VOS a. s. JUDr. Jan Malý. Celkové náklady jsou 11,8 mil. Kč bez DPH a s financováním městu pomohou dvě dotace. Zhruba třetinu pak uhradí vodohospodáři.

V Hořicích zase VOS a. s. soutěžila spolu s městem práce na rekonstrukci vodovodu v ulici Na Závisti. „Hlavními cíli této investiční akce je rekonstrukce vodovodu a zvýšení jeho kapacity z důvodu výstavby průmyslového areálu společnosti FILIPA. Podpora podnikání a zaměstnanosti ve městě je jedním z dlouhodobých cílů hořické radnice. Po dokončení hlavních stavebních prací v lokalitě Za Miletou, bude následovat rekonstrukce vozovky a chodníků,“ říká starosta města a zároveň člen představenstva VOS a. s. Aleš Svoboda. Zde jsou náklady ve výši 1,26 mil. Kč bez DPH a spoluúčast města je téměř 722 tis. Kč bez DPH.

V minulých letech proběhly společné opravy také s městem Nová Paka, a to v ul. Krkonošská, Ruská a Lužická nebo v rámci výstavby nového autobusového nádraží, s městem Sobotka v Oseku, s městem Hořice v části Betlém a v Kopidlně v ul. Vackova,Hilmarova a Jičínská a při opravě náměstí. V příštích letech se plánuje s městem Nová Paka další etapa prací v ul. Ruská, ul. Lomnická, ve Staré Pace rekonstrukc infrastruktury průtahem celé obce, s městem Hořice ul. Čechova, Kollárova, Karlova a Škrétova, v Jičíně ul. Ruská – Poděbradova a Kukulova, v Kopidlně lokalita u nádraží a v Miletíně ul. Komenského. 

Zdroj foto: Městský úřad Jičín

Zdroj: redakce

Doporučujeme