Rekonstrukce úpravny vody ve Vítkově – Podhradí je v plném proudu

Více než 120 milionů z vlastních zdrojů investuje společnost SmVaK Ostrava do rekonstrukce své největší úpravny vody. Rozsáhlá rekonstrukce strojního i elektrotechnického zařízení v úpravně vody ve Vítkově – Podhradí, která začala v červenci a potrvá až do konce roku 2016, je v plném běhu.

7 min. čtení

Všechny práce jsou plánovány tak, aby bylo po celou dobu rekonstrukce zajištěno plynulé zásobování odběratelů dostatečným množstvím pitné vody v předepsané kvalitě. A to se daří.

„V současnosti probíhají práce na výměně hlavních čerpacích soustrojí pro čerpání do Vítkova a čerpadel určených pro regeneraci písku ve filtračních jednotkách úpravny vody. Současně probíhá rekonstrukce pravého přítokového traktu úpravny, kam instalujeme míchadla, která zajistí lepší homogenizaci dávkovaných chemikálií při úpravě vody. 
Začala také výstavba zcela nové technologické linky ozonizace, když byl dodán vlastní generátor ozónu. Proběhla také instalace třicetitunového zásobníku plynného kyslíku do areálu úpravny. Vše směřuje k tomu, abychom mohli v závěru roku zahájit zkušební provoz této technologické linky,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu* Jiří Komínek.


Úpravna vody ve Vítkově – Podhradí dodala první vodu z nádrže Kružberk do Ostravy již na konci roku 1958. Během let spolehlivého provozu byla úpravna průběžně modernizována a rekonstruována. Jako na jedné z prvních úpraven v ČR zde byla například v 90. letech zavedena progresivní technologie dezinfekce pitné vody oxidem chloričitým.

V průběhu současné rekonstrukce budou vyměněna čerpadla ve strojovně, bude provedena výměna zařízení pro dávkování chloru a oxidu chloričitého sloužící k předoxidaci a desinfekci vody, proběhne komplexní rekonstrukce vápenného hospodářství. Nově bude vybudována ozonizační linka pro zdravotní zabezpečení vody vyrábějící ozón z plynného kyslíku.


Rekonstrukce se dotkne rovněž přítokového traktu úpravny vody, kam je přiváděna surová voda z  nádrže Kružberk, i každé z 26 jednotek pískových filtrů, rozvodny a trafostanice.


V rámci rekonstrukce bude nainstalován nový systém automatického řízení, který zajistí monitorování procesů všech provozních celků i obvodů měření a regulace přímo na velínu úpravny vody a umožní tak částečný automatický provoz.

„Investicím do infrastruktury věnujeme výraznou pozornost. V současné době byly také zahájeny projekční práce spojené s přípravou zásadní rekonstrukce naší další významné úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Ta zásobuje vodou téměř šedesát měst a obcí nejen v našem regionu, ale také v příhraniční části Polska,“
říká generální ředitel SmvaK Ostrava Anatol Pšenička.

Od zahájení provozu až dosud vyrobila úpravna vody ve Vítkově – Podhradí téměř 2,4 miliardy krychlových metrů vody, což je zhruba plných 67 přehrad velikosti Kružberka.

*Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je 500 kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou kapacitou 4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě státního podniku Povodí Odry. Objem 121 vodojemů systému je 302 060 m3 vody.


Zdroj: SmVaK

Zdroj: SmVaK

Doporučujeme